Hogeschool Utrecht ontvangt positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg16/07/2019

Op woensdag 10 juli 2019 ontving het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht (HU) het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De HU heeft de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg doorlopen en met een positief resultaat afgerond.

De NVAO onderschrijft de uitkomsten van het onafhankelijke panel van deskundigen dat de instelling o.l.v. Pim Breebaart heeft bezocht. Anne Flierman: ‘Hogeschool Utrecht heeft een krachtige ontwikkeling doorgemaakt door de implementatie van het nieuwe concept onderwijsinnovatie, de afschaffing van de zes faculteiten ten gunste van 22 instituten en nieuwe huisvesting op het Utrecht Science Park. In de volle breedte van de hogeschool hebben deze veranderingen positieve energie gegeven en een nieuw perspectief.' 

Hogeschool Utrecht is een University of Applied Sciences (UAS) waarin onderzoek en onderwijs verweven zijn. Een hogeschool die zowel starters als professionals opleidt op een manier die past bij hun leervragen. Gericht op en betrokken bij de praktijk en een partner voor de regio Utrecht, waarin we samenwerken aan innovatie en bijdragen aan het sterke profiel van die regio. 

Anne Flierman: ‘De NVAO onderschrijft het panel in de bevinding dat de HU op de goede weg is. De doorgevoerde veranderingen zijn ingrijpend geweest voor alle betrokkenen maar het heeft wel resultaat opgeleverd. Het panel heeft ervaren dat er heel veel positieve energie is om de HU tot een echte kennisinstelling te ontwikkelen voor het regionale werkveld.’ 

Het panel concludeerde dat de HU voldoet aan alle vier standaarden van het beoordelingskader. Een van de aandachtspunten die het panel wil meegeven is om de implementatie van de onderwijsinnovatie intensief te monitoren. Opleidingen en instituten mogen zelf keuzes maken ten aanzien van de 14 ontwerpdimensies en het tempo van de implementatie. Binnen een grote hogeschool als de HU kan dat makkelijk tot echte koplopers en flinke achterblijvers leiden. Daar moet de hogeschool voor waken. Verder vraagt het panel ook aandacht voor de zogenoemde kleine kwaliteit: goede informatievoorziening, bereikbaarheid en tijdige en juiste communicatie. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in 2017. De uitgangspunten in deze ronde zijn vertrouwen, autonomie en eigenaarschap. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt in hoeverre er in de instelling een breed gedragen eigen onderwijsvisie is die zich manifesteert in beleid rondom een passend systeem van interne kwaliteitszorg. Tevens kijkt het panel naar de duurzame kwaliteitscultuur en of die verbeteringsgericht is. Een positief oordeel over alle standaarden leidt tot een (verlenging van de) erkenning ITK (conform de Wet accreditatie op maat).  

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...