HZ University of Applied Sciences ontvangt positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg13/06/2019

Op woensdag 5 juni 2019 ontving het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences (HZ), het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De HZ is de tiende Nederlandse instelling die de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg heeft doorlopen en met een positief resultaat heeft afgerond.

De NVAO onderschrijft de uitkomsten van het onafhankelijke panel van deskundigen dat de instelling o.l.v. Hans van der Vlist heeft bezocht. Anne Flierman: “HZ University of Applied Sciences heeft laten zien echt de persoonlijke hogeschool te zijn waarmee ze zich profileren. Binnen de visie op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, maar ook op de gangen en in de lokalen, staat de student en het persoonlijke contact centraal.” 

Afgestemd op de regio vervlecht de HZ het onderwijs en onderzoek binnen het overkoepelende thema Duurzame Dynamische Delta, gericht op expertisedomeinen die aansluiten bij de zuidwestelijke Delta: Water, Energie, en Vitaliteit. Anne Flierman: “De NVAO onderschrijft het panel in de bevinding dat dit sterke en door alle stakeholders gedragen profiel nog meer kansen biedt en sluit aan bij het advies om de mogelijkheden daartoe verder te verkennen en versterken, ook in samenhang met het strategisch initiatief internationalisering en de samenwerking met andere onderzoeksinstellingen.” 

Het panel concludeerde dat de HZ voldoet aan alle vier standaarden van het beoordelingskader. Een van de aandachtspunten die het panel wil meegeven is dat de kracht van de kleinschaligheid en de informele cultuur van de HZ als achterkant heeft dat verbeterinitiatieven en goede praktijken niet altijd systematisch worden vastgelegd. Het panel raadt daarom aan om een bij de HZ passende methodiek uit te werken om verbeterinitiatieven en de uitkomsten van goede praktijken systematischer instellingsbreed zichtbaar te maken. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

 De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in 2017. De uitgangspunten in deze ronde zijn vertrouwen, autonomie en eigenaarschap. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt in hoeverre er in de instelling een breed gedragen eigen onderwijsvisie is die zich manifesteert in beleid rondom een passend systeem van interne kwaliteitszorg. Tevens kijkt het panel naar de duurzame kwaliteitscultuur en of die verbeteringsgericht is. Een positief oordeel over alle standaarden leidt tot een (verlenging van de) erkenning ITK (conform de Wet accreditatie op maat). 

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...