Tilburg University ontvangt opnieuw positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg28/05/2019

Op maandag 20 mei 2019 ontving het College van Bestuur van Tilburg University het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. Tilburg University is de negende Nederlandse instelling die de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg heeft doorlopen.

De NVAO onderschrijft de uitkomsten van het onafhankelijke panel van deskundigen dat de instelling heeft bezocht. Het panel trof een instelling aan met gedreven medewerkers en studenten, die elkaar gemakkelijk weten te vinden en gezamenlijk zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Centraal staat het Tilburg Education Profile, dat naar oordeel van het panel stevig draagvlak heeft. De vijf Schools van Tilburg University richten zich allen op de verbinding met de maatschappij en geven een eigen kleur aan de drie pijlers uit het profiel (kennis, kunde en karakter). Naast een informele (kwaliteits)cultuur kent de instelling formele structuren voor kwaliteitszorg en overleg. De uitgangspunten voor de centrale kwaliteitszorg zijn volgens het panel adequaat geformuleerd en de instelling houdt via interne en externe evaluaties voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs en de implementatie van beleid. 


Het panel concludeerde dat Tilburg University voldoet aan alle vier standaarden van het beoordelingskader. Aandachtspunten voor verdere ontwikkeling zijn volgens het panel de systematische betrokkenheid van externe stakeholders en de verdere professionalisering van medewerkers, mede met oog op onderwijsinnovatie. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in 2017. De uitgangspunten in deze ronde zijn vertrouwen, autonomie en eigenaarschap. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt in hoeverre er in de instelling een breed gedragen eigen onderwijsvisie is die zich manifesteert in beleid rondom een passend systeem van interne kwaliteitszorg. Tevens kijkt het panel naar de duurzame kwaliteitscultuur en of die verbeteringsgericht is. Een positief oordeel over alle standaarden leidt tot een (verlenging van de) erkenning ITK (conform de Wet accreditatie op maat). 


Foto gemaakt door Beeldveld / Wilfried Scholtes. 

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...