Accreditatieprocedure hbo-opleidingen Politieacademie afgerond15/05/2019

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de heraccreditatie van vier hbo-opleidingen van de Politieacademie afgerond.

De drie hbo-masteropleidingen Master of Crisis and Public Order Management (MCPM), Executive Master of Tactical Policing (EMTP) en Master Criminal Investigation (MCI) zijn positief beoordeeld door een commissie van onafhankelijke deskundigen en opnieuw geaccrediteerd. De kwaliteit van de opleiding Master of Crisis and Public Order Management viel op in positieve zin. De duale hbo-bacheloropleiding Policing is onder voorwaarden geaccrediteerd om de opleiding te stimuleren de beroepsgerichte oriëntatie op de praktijk van de agent verder te ontwikkelen in de richting van onderwijs en praktijkgericht onderzoek op hbo-bachelorniveau. De opleiding krijgt twee jaar de gelegenheid om aan te tonen dat zowel de kwaliteit van toetsing als de kwaliteit van begeleiding en beoordeling van het leren in de praktijk voldoende zijn versterkt om aan de voorwaarden te voldoen. Is dit succesvol, dan wordt de accreditatie onvoorwaardelijk. 


De vier opleidingen behouden hiermee hun accreditatie. De NVAO heeft daarnaast met de Politieacademie voor drie van de vier opleidingen (bacheloropleiding Policing en masteropleidingen EMPT en MCI) afspraken gemaakt over het verder ontwikkelen van de kwaliteits- en leercultuur binnen de hogeschool; het nemen van meer regie over de eigen opleidingen; het verbeteren van de kwaliteit en het niveau van het leren in de praktijk van de studenten en het versterken van de kwaliteit van toetsing en het gerealiseerde niveau van de opleidingen. De afspraken zijn gemaakt om de verdere ontwikkelingen binnen de Politieacademie te ondersteunen. 


Paul Zevenbergen, bestuurslid NVAO: ‘De opleidingen van de Politieacademie zijn van hbo-niveau, maar er zijn verbeteringen nodig om dit ook in de toekomst te kunnen borgen. Om de vinger aan de pols te houden en de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur binnen de instelling te stimuleren, was het nodig om gezamenlijk enkele verbeterafspraken te maken. Wij denken dat dit ook de bacheloropleiding ondersteunt om vernieuwingen door te voeren. Daarnaast bieden de voorwaarden en afspraken borging van het opleidingsniveau in de komende jaren. Dat is belangrijk voor de studenten van de politieacademie, de politie en de samenleving als geheel.’   

Gerelateerde procedures

Accreditatie bestaande opleiding

De accreditatie van opleidingen betreft associate degree-, bachelor-, en (postinitiële) masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo) in Nederland.