Universiteit Maastricht ontvangt opnieuw positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg13/03/2019

Op woensdag 13 maart 2019 ontving het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De Universiteit Maastricht is de achtste Nederlandse instelling die de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg heeft doorlopen en met een positief resultaat heeft afgerond.

De NVAO onderschrijft de uitkomsten van het onafhankelijke en internationale panel van deskundigen dat de instelling heeft bezocht. Anne Flierman: “De onderwijskundige visie van de Universiteit Maastricht is helder en samenhangend en wordt breed gedragen door alle stakeholders van de instelling, concludeerde het panel. Het panel was tevens onder de indruk van de wijze waarop studenten een centrale positie innemen in de overwegingen die ten grondslag liggen aan de pedagogische visie van de universiteit. Zowel binnen het onderwijs, als onderzoek en internationalisering hanteert de Universiteit Maastricht concepten waarbinnen de studenten echt centraal staan. Het is het panel ook duidelijk dat de instelling beschikt over een herkenbare kwaliteitscultuur, een die is geworteld in dialoog en interactie waardoor feedback en betrokkenheid worden verwelkomd en wederzijds begrip wordt bevorderd. Daarnaast kent de Universiteit Maastricht een uitgebreid internationaal perspectief, waardoor zij zich volgens het panel hebben ontwikkeld tot een best practice op dit gebied. Ik ben ervan overtuigd dat de Universiteit Maastricht zich met haar visie op onderwijs en kwaliteitsontwikkeling de komende jaren opnieuw verder zal ontplooien.” 


Het panel concludeerde dat de Universiteit Maastricht voldoet aan alle vier standaarden van het beoordelingskader. Aandachtspunten voor verdere ontwikkeling zijn volgens het panel het verzamelen van meer gerichte 'metingen' om na te denken over de resultaten ten behoeve van het Strategisch Plan en het verder investeren in een meer systematische wijze van verzamelen van input van belanghebbenden buiten de instelling. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in 2017. De uitgangspunten in deze ronde zijn vertrouwen, autonomie en eigenaarschap. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt in hoeverre er in de instelling een breed gedragen eigen onderwijsvisie is die zich manifesteert in beleid rondom een passend systeem van interne kwaliteitszorg. Tevens kijkt het panel naar de duurzame kwaliteitscultuur en of die verbeteringsgericht is. Een positief oordeel over alle standaarden leidt tot een (verlenging van de) erkenning ITK (conform de Wet accreditatie op maat). 

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...