Hogeschool Rotterdam ontvangt positief oordeel instellingstoets kwaliteitszorg04/11/2019

Op dinsdag 15 oktober 2019 ontving het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam (HR) het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De HR heeft de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg doorlopen en met een positief resultaat afgerond.

Het panel dat de Hogeschool Rotterdam heeft bezocht, adviseerde het bestuur van de NVAO positief te besluiten over de Instellingstoets Kwaliteitszorg, waarmee bevestigd wordt dat het kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitscultuur binnen de instelling bevordert. De hogeschool heeft een heldere en herkenbare onderwijsvisie die zichtbaar wordt uitgewerkt in alle opleidingsprogramma’s. Deze onderwijsvisie kenmerkt zich via vijf ankerpunten die in elke opleiding zichtbaar zijn: studenttevredenheid, medewerkerstevredenheid, aansluiting op de arbeidsmarkt, waardering door experts en studiesucces. Hiermee houden de opleidingen zelf, maar ook de instituten en het college van bestuur zicht op de kwaliteit van de opleiding. Dit vormt de basis voor een gesprek over mogelijke verbeteringen. Dat is het positieve oordeel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). 


Het panel dat de Hogeschool Rotterdam in het kader van de instellingstoets heeft bezocht, was onder de indruk van het feit dat de vrij recent ingevoerde decentralisatie in de aansturing door iedereen wordt herkend, gewaardeerd en omarmd. De decentrale sturingsfilosofie in combinatie met het goede gesprek dat wordt gevoerd, heldere kaders waarop via interne audits goed wordt gemonitord heeft tot een sterke kwaliteitscultuur geleid die breed aanwezig is en waarin men open staat voor feedback. Het panel was te spreken over de openheid tijdens de gesprekken, men was er eerlijk over als er sprake twijfel is. Anne Flierman: ‘de balans tussen de softe en hardere sturing is een positief opvallend punt volgens het panel. Het bestuur van de NVAO spreekt met haar positieve oordeel haar vertrouwen uit in het kwaliteitszorgsysteem van de Hogeschool Rotterdam. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in 2017. De uitgangspunten in deze ronde zijn vertrouwen, autonomie en eigenaarschap. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt in hoeverre er in de instelling een breed gedragen eigen onderwijsvisie is die zich manifesteert in beleid rondom een passend systeem van interne kwaliteitszorg. Tevens kijkt het panel naar de duurzame kwaliteitscultuur en of die verbeteringsgericht is. Een positief oordeel over alle standaarden leidt tot een (verlenging van de) erkenning ITK (conform de Wet accreditatie op maat).    

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...