Universiteit Wageningen ontvangt positief besluit instellingstoets kwaliteitszorg26/06/2018

Op woensdag 20 juni 2018 ontving prof.dr.ir. Louise O. Fresco, voorzitter van het Raad van Bestuur van de Universiteit Wageningen, een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg uit handen van panelvoorzitter prof. dr. Frank van der Duyn Schouten, in naam van de NVAO.

De Universiteit Wageningen is intussen de vierde Nederlandse universiteit die de tweede ronde van deze kwaliteitsbeoordeling op instellingsniveau heeft doorlopen en succesvol heeft afgerond. 

De NVAO onderschrijft de uitkomsten van het onafhankelijke panel van deskundigen dat de instelling heeft bezocht. Anne Flierman: ‘Het is duidelijk dat de Universiteit Wageningen beschikt over een onmiskenbare kwaliteitscultuur. Hoewel ze een één-faculteit-model hanteren hoeft dit geen gevolgen te hebben voor de kwaliteitscultuur, in tegendeel. Het panel mocht een universiteit brede betrokkenheid vaststellen bij kwaliteitszorg en -borging. We verwachten dat de universiteit de ingezette koers voortzet en de aanbevelingen van het panel ter harte neemt.' 

In haar rapport gaf het panel van deskundigen aan dat zij onder meer constateerde dat er een stevige en uitdagende visie op het onderwijs is, die gedeeld wordt door medewerkers en studenten. De universiteit heeft een adequaat tenure track systeem en besteedt veel aandacht aan studenten met een functiebeperking. In het bijzonder was het panel lovend over de studenten- en medewerkersparticipatie in de onderwijscommissies. De Universiteit Wageningen beschikt over een goed opgezet kwaliteitszorgsysteem. De expliciete link tussen kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering toont aan dat de universiteit kwaliteitszorg op een goede manier benadert. 

Belangrijke aanbevelingen zijn onder meer het vertalen van de nieuwe visie op onderwijs naar concrete doelstellingen en indicatoren voor 2018-2022. Het panel geeft aan dat de universiteit de samenstelling en capaciteit van onder meer de studentenraad moet evalueren en versterken. Innovatie staat hoog op de agenda van de Universiteit Wageningen, maar het zou de bijzonder taak moeten zijn van het College van Bestuur om innovatie ook om te zetten naar standaardisatie. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in mei 2017. In deze ronde wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling een duurzame kwaliteitscultuur tot stand is gekomen. Een positief oordeel over alle standaarden bevestigt het vertrouwen in de instelling en heeft tot gevolg dat de opleidingen via een vereenvoudigd regime worden beoordeeld (‘beperkte opleidingsbeoordeling’). Tot en met 2021 worden in totaal 35 universiteiten en hogescholen beoordeeld. 

Daarnaast zullen de plannen van de universiteiten en hogescholen voor het inzetten van de studievoorschotmiddelen ('kwaliteitsafspraken') zoveel mogelijk in de procedures voor de instellingstoets kwaliteitszorg worden geïncorporeerd. De Universiteit Wageningen kan dan een aanvullende ‘trail’ op deze instellingstoets doorlopen.

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...