Hanzehogeschool ontvangt als eerste hogeschool positief oordeel voor instellingstoets kwaliteitszorg07/03/2018

Op woensdag 7 maart 2018 ontving Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, uit handen van NVAO-voorzitter Anne Flierman een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg. De Hanzehogeschool is de eerste Nederlandse hogeschool die de tweede ronde van deze kwaliteitsbeoordeling op instellingsniveau heeft doorlopen en succesvol heeft afgerond.

De Hanzehogeschool ontving tevens een positief oordeel over het specifieke aspect ‘Certificering van het Honoursonderwijs’. Het honoursonderwijs is van wezenlijk belang voor het profiel van de hogeschool en maakt expliciet deel uit van de onderwijsvisie en het strategisch beleid van de instelling. Hiermee behoort de Hanzehogeschool tot de voorhoede, zowel in Nederland als internationaal.

De NVAO onderschrijft de uitkomsten van het onafhankelijke en internationale panel van deskundigen dat de instelling heeft bezocht. NVAO-voorzitter Anne Flierman is verheugd over de positieve uitkomsten van de instellingstoets voor de Hanzehogeschool: ‘Wij kennen de Hanzehogeschool als een instelling waar de kwaliteit hoog in het vaandel staat en de resultaten van de instellingstoets bevestigen dat. Het panel waardeerde de professionele houding binnen de Hanzehogeschool.' 

Instelling met een specifiek profiel 

Het panel oordeelde positief over de interne kwaliteitszorg van de instelling. Het panel vindt dat de Hanzehogeschool beschikt over een kwaliteitscultuur en een kwaliteitszorgsysteem die waarborgen dat het onderwijs voldoet aan de (inter)nationale eisen en verwachtingen.
Het panel heeft de hogeschool leren kennen als een instelling met een specifiek profiel: die eigenheid zit onder meer in de focus op innovatiewerkplaatsen, de expliciete inbedding in stad en regio, de ontwikkeling van strategische thema’s als energie, healthy ageing en ondernemerschap en de aandacht voor honoursonderwijs. 

Het panel heeft tijdens het bezoek ook kennis gemaakt met een eigen cultuur van kwaliteit en professionaliteit die tot uiting komt in het enthousiasme en de passie van de verschillende gesprekspartners, in de actieve aanwezigheid van het werkveld en in de systematische aandacht voor elkaar, om ‘samen’ en ‘in dialoog’ kwaliteit te realiseren. Die gezamenlijkheid, het samen aan de weg timmeren, vindt het panel een bijzonder sterk kenmerk van de hogeschool. 

Tweede beoordelingsronde instellingstoets kwaliteitszorg 

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in mei 2017. In deze ronde wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling een duurzame kwaliteitscultuur tot stand is gekomen. Een positief oordeel over alle standaarden bevestigt het vertrouwen in de instelling en heeft tot gevolg dat de opleidingen via een vereenvoudigd regime worden beoordeeld (‘beperkte opleidingsbeoordeling’). Tot en met 2021 worden in totaal 35 universiteiten en hogescholen beoordeeld.

Gerelateerde procedures

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur als het interne systeem van kwaliteitszorg ...