De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

(Academische) opleidingsschool

Er zijn opleidingsscholen en academische opleidingsscholen. Academische opleidingsscholen zijn opleidingsscholen met een “academische kop”, die het opleiden van leraren verbinden met het door de leraar in opleiding verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.

Voor deze beoordeling van de (academische) opleidingsschool heeft de NVAO toetsingskaders ontwikkeld en de handreiking beoordeling opleidingsscholen (zie Kaders/documenten). De beoordelingen van de opleidingsscholen worden uitgevoerd samen met de “reguliere” accreditaties van de betrokken lerarenopleidingen. Het advies van de NVAO wordt opgenomen in het accreditatiebesluit van de betreffende lerarenopleidingen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besluit op basis van het advies van de NVAO over de financiering van de (academische) opleidingsschool. De Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen van OCW bevat onder meer informatie over de minimale omvangeisen die aan de opleiding op de werkplek worden gesteld (zoals 40 procent van de studiepunten).

Overzichtlijst: adviezen NVAO (academische) opleidingsscholen

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Achtergrond

Er zijn ongeveer 55 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleidingsscholen. De opleidingsschool is structureel verankerd in het onderwijsbestel, conform de regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. De opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs.

Er zijn ongeveer 35 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende academische opleidingsscholen. De academische opleidingsscholen zijn erkend als opleidingsschool en voldoen aan de criteria voor de “academische kop”. Voor deze opleidingssscholen geldt tot 2016 de regeling verankering academische opleidingsschool 2012-2016. Vanaf 2013 worden de beoordelingen van de “academische kop” gelijktijdig uitgevoerd met de beoordeling van de opleidingsschool.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lieve Desplenter, beleidsmedewerker Afdeling Nederland