De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Maandoverzicht hbo-titulatuur (70% regeling)

Gefaseerde invoer hbo-titulatuur (70%-regeling) afgerond

Op 17 juli 2018 stelde de NVAO vast dat nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen de 70%-grens voor de nieuwe hbo-titulatuur hebben bereikt. Er zijn twee clusters die deze grens in het komende jaar bereiken. Voor deze twee clusters wordt coulance toegepast, omdat het een zeer klein aantal opleidingen betreft en om tegemoet te kunnen komen aan het verstrekken van rechtsgelijkheid voor de studenten en duidelijkheid aan alle betrokkenen. Hiermee is de gefaseerde invoer van de nieuwe hbo-titulatuur afgerond. 

De nieuwe hbo-titulatuur werd sinds januari 2014 met de Wet kwaliteit in verscheidenheid gefaseerd ingevoerd: een groep opleidingen ('cluster') kon de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ verstrekken wanneer 70% van de opleidingen in het desbetreffende cluster sinds 1 januari 2012 was geaccrediteerd (de '70%-regeling'). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had daartoe een Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs vastgesteld waarin naast de ‘of Arts’ en ‘of Science’ ook andere internationaal gangbare toevoegingen aan de graad waren opgenomen. 

De NVAO heeft sinds 2014 maandelijks een lijst gepubliceerd van de clusters met bijbehorende opleidingen die de nieuwe titulatuur konden verstrekken. Nu alle clusters per 17 juli 2018 de 70%-grens hebben bereikt, kunnen de clusters de graadtoevoeging uit de Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs hanteren (zie download 'hbo-clusterlijst basis' via de link aan de rechterzijde van deze pagina). 
Er geldt hierop een uitzondering: de opleidingen die vallen onder de wijziging die is gepubliceerd onder de titel: “Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met de conversie in de sector economie in het hoger beroepsonderwijs”. De opleidingen voeren per 1 september 2018 de titel die krachtens deze wijziging mag worden toegekend (zie toelichting). Deze regeling wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) verwerkt. Het betreft de volgende opleidingen::

 • Bedrijfskunde: ‘of Science’
 • Business innovation: ‘of Arts’
 • Business studies: ‘of Arts’
 • Commerciële economie: ‘of Science’
 • Creative business: ‘of Arts’
 • Facility management: ‘of Science’
 • Finance, tax and advice: ‘of Science’
 • HBO-rechten: ‘of Laws’
 • Hotel management: ‘of Arts’
 • Integrale veiligheidskunde: ‘of Arts’
 • Leisure and events management: ‘of Arts’
 • Logistics management: ‘of Science’
 • Ondernemerschap and retail management: ‘of Science’
 • Tourism management: ‘of Arts’
 • Vastgoed en makelaardij: ‘of Science’

De te downloaden overzichtslijsten zijn geactualiseerd (zie rechterzijde van deze pagina). 

Geen terugwerkende kracht (en uitzondering)

De 70% regeling geldt niet met terugwerkende kracht. Een uitzondering wordt gemaakt voor de afgestudeerde die een hbo-diploma ontvangt in het studiejaar waarin de nieuwe titel wordt ingevoerd. De betrokken afgestudeerde kan in dat geval de instelling vragen het oude diploma in te wisselen voor een nieuw diploma/getuigschrift met de nieuwe titel. Of de student kan de examencommissie verzoeken nog niet tot uitreiking van het diploma/getuigschrift over te gaan (WHW, artikel 7.11, derde lid). Overige uitzonderingen: regeling titulatuur hoger beroepsonderwijs.