De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Maandoverzicht hbo-titulatuur (70% regeling)

De NVAO houdt maandelijks bij welke opleidingsgroep (cluster) met bijbehorende hbo-opleidingen de nieuwe titulatuur kan voeren.

Maandoverzicht: januari 2018

De opleidingen vallend onder Dovenstudies kunnen per 1 januari 2018 de nieuwe hbo-titulatuur gebruiken. Het aantal geaccrediteerde opleidingen binnen dit cluster heeft de afgelopen maand (december) de grens van 70 procent bereikt: B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Bacheloropleiding tot Tolk NGT; M Opleiding Dovenstudies / Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal.

De te downloaden overzichtslijsten zijn aangepast (zie onder). Het volgende overzicht wordt geplaatst op maandag 5 februari 2018 (onder voorbehoud).

Geen terugwerkende kracht (en uitzondering)

De 70% regeling geldt niet met terugwerkende kracht. Een uitzondering wordt gemaakt voor de afgestudeerde die een hbo-diploma ontvangt in het studiejaar waarin de nieuwe titel wordt ingevoerd. De betrokken afgestudeerde kan in dat geval de instelling vragen het oude diploma in te wisselen voor een nieuw diploma/getuigschrift met de nieuwe titel. Of de student kan de examencommissie verzoeken nog niet tot uitreiking van het diploma/getuigschrift over te gaan (WHW, artikel 7.11, derde lid). Overige uitzonderingen: regeling titulatuur hoger beroepsonderwijs.