De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Maandoverzicht hbo-titulatuur (70% regeling)

De NVAO houdt maandelijks bij voor welke opleidingengroep (cluster) en bijbehorende hbo-opleidingen de nieuwe titulatuur kan worden gehanteerd.

Cluster Economie: op dit moment wordt een conversie voorbereid in de hbo-sector hoger economisch onderwijs. Dat kan leiden tot veranderingen van de titulatuur. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de hogescholen afgesproken dat bij wijze van uitzondering deze opleidingen tot de conversie de oude titulatuur kunnen hanteren. 
Cluster Techniek: alle hbo-opleidingen kunnen sinds 1 september 2015 de nieuwe titulatuur gebruiken.

Maandoverzicht: juni 2017

In de afgelopen maand (mei) is geen cluster hbo-opleidingen boven de 70%-grens gekomen. De te downloaden documenten zijn wel aangepast. Het volgende overzicht wordt geplaatst op vrijdag 7 juli 2017 (onder voorbehoud).

Te downloaden documenten onderaan deze pagina:

  • NVAO hbo-titulatuur overzicht maand-alfabetisch
  • NVAO hbo-clusterlijst met overgangspercentages (de hierin genoemde percentages van de clusters Techniek vervallen: deze clusters hanteren sinds september 2015 de nieuwe titulatuur)
  • NVAO hbo-clusterlijst basis
  • NVAO hbo-clusterlijst basis data excel

Geen terugwerkende kracht (en uitzondering)

De 70% regeling geldt niet met terugwerkende kracht. Uitzondering geldt voor de afgestudeerde die een hbo-diploma ontvangt in het studiejaar waarin de nieuwe titel wordt ingevoerd. De betrokken afgestudeerde kan de instelling vragen het oude diploma in te wisselen voor een nieuw diploma/getuigschrift met de nieuwe titel of de examencommissie verzoeken nog niet tot uitreiking van het diploma/getuigschrift over te gaan (WHW, artikel 7.11, derde lid). Overige uitzonderingen: regeling titulatuur hoger beroepsonderwijs.