De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Maandoverzicht hbo-titulatuur (70% regeling)

De NVAO houdt maandelijks bij welke opleidingsgroep (cluster) met bijbehorende hbo-opleidingen de nieuwe titulatuur kan voeren.

Maandoverzicht: april 2018

Er zijn twee clusters van Nederlandse hbo-opleidingen die de afgelopen maand (maart) de grens van 70 procent hebben bereikt: Gezondheidszorg, domein management (B Management in de Zorg) en Leiderschap in onderwijs (M Educational Leadership; M Educational Management; M Integraal Leiderschap voor Schoolleiders PO, VO en BVE; M Master in Leadership in Education).

De te downloaden overzichtslijsten zijn geactualiseerd (zie onder). Het volgende overzicht wordt geplaatst op maandag 7 mei 2018 (onder voorbehoud).

Geen terugwerkende kracht (en uitzondering)

De 70% regeling geldt niet met terugwerkende kracht. Een uitzondering wordt gemaakt voor de afgestudeerde die een hbo-diploma ontvangt in het studiejaar waarin de nieuwe titel wordt ingevoerd. De betrokken afgestudeerde kan in dat geval de instelling vragen het oude diploma in te wisselen voor een nieuw diploma/getuigschrift met de nieuwe titel. Of de student kan de examencommissie verzoeken nog niet tot uitreiking van het diploma/getuigschrift over te gaan (WHW, artikel 7.11, derde lid). Overige uitzonderingen: regeling titulatuur hoger beroepsonderwijs.

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor het verzoek tot wijziging van de titulatuur in het hbo 800 euro.