De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Postinitiële master

Postinitiële opleidingen zijn onbekostigde opleidingen voor studenten met substantiële werkervaring in een domein, waarop ook de te volgen masteropleiding gericht is, zodat de studenten na afstuderen een reële kans hebben om op een hoger niveau in dat domein hun loopbaan verder te ontwikkelen. 

De aanduiding initieel of postinitieel wordt bepaald door de plaats die een opleiding heeft in de onderwijsstructuur: initieel onderwijs bereidt studenten voor op een start op de arbeidsmarkt, postinitieel onderwijs bouwt daarop voort. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek kent initiële bachelor- en masteropleidingen, maar alleen postinitiële masteropleidingen, geen postinitiële bachelorpleidingen (WHW, artikel 7.3b).

Postinitiële masteropleidingen kunnen worden geaccrediteerd door de NVAO. De NVAO hanteert hiervoor de normale procedures, zoals deze gelden voor bestaande of nieuwe opleidingen.

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 geldt sinds 1 januari 2017 (zie rechterzijde pagina). 

Van niet-bekostigd naar bekostigd

Om een niet-bekostigde master te wijzigen in een bekostigde master - zonder overige veranderingen - laat de instelling een macrodoelmatigheidsbesluit nemen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna neemt de NVAO een zogenoemd wijzigingsbesluit. Er hoeft geen toets nieuwe opleiding (tno) plaats te vinden. Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigingsbesluit. Bij de aanvraag (zie onder) wordt het doelmatigheidsbesluit bijgevoegd.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • fysieke, door bevoegd gezag ondertekende, brief en besluit macrodoelmatigheid indienen via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb),

Tarief

In 2018 zijn er geen kosten verbonden aan het wijzigen van een bestaand besluit door de NVAO (wijzigingsbesluit). Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Meer informatie

NVAO contactpersonen: Henri Ponds / Ed Lansink, beleidsmedewerkers Afdeling Nederland