De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Educatieve minor

Studenten zijn bevoegd om les te geven in de eerste drie leerjaren van havo/vwo en in vmbo-tl wanneer zij een relevante wetenschappelijke bacheloropleiding, inclusief een educatieve minor van 30 EC, hebben afgerond (Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 33, lid 1b). Zij beschikken dan over een beperkte tweedegraads bevoegdheid.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in de Regeling verwantschapstabel educatieve minor vastgelegd welke wo-bacheloropleidingen educatieve minoren mogen aanbieden en tot welke bevoegdheid de wo-bachelor inclusief educatieve minor leidt. De educatieve minoren worden beoordeeld gelijktijdig met de vakbachelors.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Achtergrond

In 2015 heeft de NVAO de beoordeling van de educatieve minoren behandeld met de accreditatieaanvragen voor de universitaire lerarenopleidingen. In 2014 zijn de educatieve minoren behorende bij de wo-bachelors gelijktijdig met de universitaire lerarenopleidingen gevisiteerd.

Uit het onderzoek De Educatieve Minor - Een nieuwe route naar het leraarschap van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) (zie download) bleek dat de opleiding hoog wordt gewaardeerd door zowel de betrokken instellingen als de studenten. De educatieve minor voldoet ruimschoots aan de verwachtingen en de studenten beheersen hun vak goed. 

De NVAO beoordeelt op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de kwaliteit van de educatieve minoren. Half 2009 vond voor universiteiten die eerstegraads lerarenopleidingen aanbieden een beoordelingsronde plaats. De NVAO heeft toen over tien aanvragen positief geadviseerd. Eind 2009 vond de ronde plaats voor universiteiten die nog geen eerstegraads lerarenopleidingen aanboden. De NVAO kon in deze beoordelingsronde drie aanvragen positief beoordelen.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lieve Desplenter, beleidsmedewerker Afdeling Nederland