De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Educatieve master

De geïntegreerde educatieve masteropleiding (wo-master) wordt de hoofdroute naar de onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (het eerstegraads gebied). In de tweejarige educatieve master (120 ECTS) worden vakopleiding en de bijhorende lerarenopleiding geïntegreerd aangeboden. 

Educatieve masteropleidingen zijn formeel nieuwe opleidingen en moeten daarom als een toets nieuwe opleiding (tno) worden beoordeeld. De nieuwe educatieve master is een samenvoeging van twee geaccrediteerde opleidingen, namelijk de eenjarige master in het vak (ook wel de vakmaster genoemd) en de eenjarige universitaire lerarenopleiding (ULO, ook wel de master-na-master genoemd). Op deze manier is er meer ruimte voor de (vak-)didactische component van de lerarenopleiding en voor de integratie van (school-)vakinhoudelijke en beroepsopleidingscompetenties. De nieuwe educatieve master zal vanaf de start de vak- en lerarenopleiding geïntegreerd aanbieden.

Wat betreft de toets nieuwe opleiding zal voor de educatieve master alleen het nieuwe aspect van de opleiding, met name de integratie van vak- en lerarenopleiding, door een panel worden beoordeeld. De NVAO heeft hiervoor het protocol tno educatieve master ontwikkeld (zie Kaders/documenten). 

Beoordelingskader

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten). 

Termijn

De NVAO beslist in de regel binnen twee weken op welke wijze de aanvraag wordt beoordeeld. De accreditatietermijn voor een nieuwe educatieve master duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een toets nieuwe opleiding voor beperkte duur van maximaal twee jaar ("onder voorwaarden"). 

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Hoger onderwijsinstellingen worden verzocht bij hun aanvraag gemotiveerd aan te geven welk label zij voor de educatieve master geschikt achten: Talen, Zaakvakken, Exact.

  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor de toets nieuwe opleiding educatieve master € 3.500 per schoolvak ( afstudeerrichting) dat deel uitmaakt van de aanvraag. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lieve Desplenter, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure  
Wetgeving