De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Titulatuur

De wet op het hoger onderwijs (WHW) legt vast welke graad (titel) en welke toevoeging aan de graad zijn verbonden aan een opleiding (WHW, artikel 7.10a).

Titulatuur hbo

Tot 2013 waren de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ uitsluitend gereserveerd voor wo-opleidingen. Met de Wet kwaliteit in verscheidenheid kunnen hbo-opleidingen sinds 1 januari 2014 de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ gebruiken. Daartoe heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs vastgelegd. De nieuwe hbo-titulatuur werd gefaseerd ingevoerd.

Bescherming titels

Het onbevoegd afgeven van bachelor- en mastergraden en doctoraten door instellingen en het onbevoegd voeren van wettelijk beschermde graden of titels door personen is strafbaar (WHW, artikelen 15.5 en 15.6; Wetboek van Strafrecht, artikel 435 onder 3o).

Ter bescherming van studenten heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs ingediend dat aangeeft wanneer de begrippen 'universiteit' en 'hogeschool' (en vertalingen daarvan) wel of niet gevoerd mogen worden, evenals de graden ("bachelor" en "master") en titels. Instellingen en personen die deze namen en titels onterecht gebruiken, ontvangen een boete.

Afronding gefaseerde invoer hbo-titulatuur (70%-regeling)

Op 17 juli 2018 stelde de NVAO vast dat nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen de 70%-grens voor de nieuwe hbo-titulatuur hebben bereikt. Er zijn twee clusters die deze grens in het komende jaar bereiken. Voor deze twee clusters wordt coulance toegepast, omdat het een zeer klein aantal opleidingen betreft en om tegemoet te kunnen komen aan het verstrekken van rechtsgelijkheid voor de studenten en duidelijkheid aan alle betrokkenen.

De nieuwe hbo-titulatuur werd sinds januari 2014 met de Wet kwaliteit in verscheidenheid gefaseerd ingevoerd: een groep opleidingen ('cluster') kon de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ verstrekken wanneer 70% van de opleidingen in het desbetreffende cluster sinds 1 januari 2012 was geaccrediteerd (de '70%-regeling'). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had daartoe een Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs vastgelegd waarin naast de ‘of Arts’ en ‘of Science’ ook andere internationaal gangbare toevoegingen aan de graad waren opgenomen. 

De NVAO heeft sinds 2014 maandelijks een lijst gepubliceerd van de clusters met bijbehorende opleidingen die de nieuwe titulatuur konden verstrekken. Nu alle clusters de 70%-grens hebben bereikt, kunnen de clusters de graadtoevoeging uit de Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs hanteren. Instellingen kunnen deze toevoeging aan de graad in het CROHO registreren door gebruik te maken van a-CROHO, voor zover dit nog niet is gebeurt. Er gelden hierop twee uitzonderingen (lees verder).

De te downloaden overzichtslijsten zijn geactualiseerd. Hiermee is de gefaseerde invoer van de nieuwe hbo-titulatuur afgerond. 

Overzicht Nederlandse titulatuur 
Vragen en antwoorden Nederlandse titulatuur
(bron: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Meer informatie

NVAO contactpersoon: René Hageman, afdelingshoofd Afdeling Nederland