De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Wat is accreditatie?

De bachelor-masterstructuur (bama) is in 2002 ingevoerd om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast is een accreditatiestelsel ingevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te toetsen en te waarborgen. Volgens het European Consortium for Accreditation in higher education (ECA) is accreditatie het formele besluit van een onafhankelijke instantie of een opleiding of een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. 

Voor Nederland en Vlaanderen betekent dit dat accreditatie het formele besluit is van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat een opleiding voldoet aan de eisen zoals zijn vastgelegd in het (accreditatie- of beoordelings)kader. Dit kader bevat de door de ECA “vooraf vastgestelde kwaliteitseisen” en sluit aan op de European Standards and Guidelines (ESG) zoals deze in Europees verband aan de accreditatie worden gesteld. De besluiten van de NVAO worden genomen op basis van een rapport van een onafhankelijke commissie van deskundigen (visitatiepanel) die op basis van peer review de desbetreffende opleiding of instelling heeft beoordeeld. De panels gebruiken het kader van de NVAO om een oordeel te vormen over de opleiding of instelling.

Een accreditatietermijn duurt in Nederland zes jaar en in Vlaanderen acht jaar (voor bestaande opleidingen) of vier jaar (voor nieuwe opleidingen). 

Accreditatie is een voorwaarde voor de betrokken instelling om overheidsfinanciering te krijgen voor de betrokken opleiding; voor de betrokken opleiding om een door de overheid erkend diploma uit te reiken en voor de betrokken student om studiefinanciering (een studiebeurs) te krijgen.

Categorie: 
Algemeen
Doelgroep: 
Overig
Stelsel: 
Nederlands, Vlaams
Trefwoorden: 
accreditatie