De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Training voorzitters Nederland

Voorzitters die optreden in panels/commissies die in Nederland beoordelingen uitvoeren voor aanvragen bij de NVAO zijn getraind. De training van voorzitters is in overleg met de evaluatieorganisaties ontwikkeld.

Profiel

Na consultatie van de evaluatiebureaus en ervaren voorzitters is een profiel voor de voorzitters opgesteld dat is goedgekeurd door de NVAO. Dit profiel beschrijft zeven kernbekwaamheden (zie Documenten):

 1. Toepasselijk beoordelingskader
  De voorzitter geeft leiding aan een gezaghebbende inhoudelijke beoordeling vanuit de eigen doelstellingen en (didactische) keuzes van de opleiding/instelling waarbij de open standaarden en voorschriften uit het accreditatiekader worden gerespecteerd.
 2. Zorgvuldig groepsproces
  De voorzitter bevordert een zorgvuldig groepsproces binnen het panel van deskundigen.
 3. Doelgerichte auditvaardigheden
  De voorzitter hanteert en bewaakt  doelgerichte auditvaardigheden.
 4. Evenwichtig beoordelen
  De voorzitter staat garant voor een evenwichtig beoordelingsproces waarin aan verschillende aspecten van externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs recht wordt gedaan.
 5. Robuuste oordeelsvorming
  De voorzitter hanteert en bewaakt robuuste oordeelsvorming.
 6. Helder communiceren
  De voorzitter beschikt over goede communicatievaardigheden.
 7. Onafhankelijkheid bewaken
  De voorzitter hanteert en bewaakt de onafhankelijkheid.

Wanneer de voorzitter niet beschikt over inhoudelijke- of vakdeskundigheid moeten de overige leden van het panel daarover in voldoende mate beschikken om een gezaghebbende beoordeling van de opleiding uit te voeren.

Opzet training

Bestaande opleidingen

De training van voorzitters voor de opleidingsbeoordeling in Nederland vindt plaats door trainers die het train-the-trainer programma (T-T-T) hebben doorlopen. Door de opzet als een T-T-T programma beschikken de evaluatiebureaus ook over eigen trainers. De training kan de vorm hebben van een expliciete briefing van de voorzitter aan de hand van het profiel. Daarbij wordt nagegaan hoe daar tijdens de beoordeling concreet invulling aan kan worden gegeven. Wanneer noodzakelijk wordt op onderdelen aanvullende instructie verzorgd. Verder geldt:

 • trainers van evaluatiebureaus die hebben deelgenomen aan het T-T-T programma verzorgen voor de ‘eigen’ voorzitters de training;
 • trainers van de NVAO verzorgen de training van de voorzitter wanneer de training niet door een trainer van een evaluatiebureau (kan) wordt (worden) uitgevoerd.

Nieuwe opleidingen

Voorzitters van de panels voor de toets nieuwe opleiding in Nederland worden door de trainers van de NVAO getraind.

De NVAO zal de kwaliteit van de trainingsactiviteiten monitoren.

Documenten

Zie blok gerelateerde zaken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Frank Wamelink, beleidsmedewerker Afdeling Nederland