De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Organisatie NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een internationaal verdragsrechtelijke instantie, opgericht op 1 februari 2005 en met rechtspersoonlijkheid naar publiek Nederlands recht, overeenkomstig het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs van 3 september 2003.

De taken en werkwijze van de NVAO zijn in wetgeving vastgelegd. De NVAO vervult haar taken in een internationale context met een internationale attitude. Zij volgt en ondersteunt de ontwikkeling van het ‘Bolognaproces’. In de ontwikkeling van de kwaliteitszorgstelsels past zij nadrukkelijk de Standards en Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area toe.

Als binationale organisatie opereert de NVAO binnen twee cultureel en politiek verschillende stelsels waarbij dezelfde uitgangspunten voor kwaliteitszorg worden gehanteerd. De NVAO biedt maatwerk aan deze stelsels door aan te sluiten bij de wensen en ontwikkelingen daarbinnen.

De NVAO is gevestigd in Den Haag. Op het bureau werken circa veertig Nederlandse en Vlaamse medewerk(st)ers.