Terug naar het overzicht

TH&MA | Ook kwaliteitszorg moet de grenzen verleggen.Overige

Van 'Europese Universiteiten, een zot initiatief' tot 'Time for action'. Het jongste nummer van TH&MA gaat integraal over deze 'bright new stars in the European galaxy'. In het artikel zet de NVAO de ambitie op een grensverleggende kwaliteitszorg: "Bestaande nationale kaders voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs sluiten vaak niet goed aan op de nieuwe allianties. Het is dan ook belangrijk om tijdig te bekijken hoe je belemmeringen in de regelgeving kunt wegnemen, om zo tot een gezamenlijk kader te komen".