Terug naar het overzicht

NVAO Jaarverslag 2023Rapport

Het NVAO Jaarverslag 2023 bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Voorwoord;
  2. NVAO, internationalisering en kwaliteitszorg;
  3. Organisatiestructuur NVAO;
  4. Bestuursverslag, met o.a. de paragrafen algemeen, samenstelling bestuur en commissies, besluitvorming, organisatieontwikkeling, gezamenlijke bedrijfsvoering;
  5. Financiële analyse;
  6. Activiteitenverslagen van de afdelingen met NVAO Nederland en NVAO Vlaanderen.