Terug naar het overzicht

Deontologische Code - VlaanderenOverige

De deontologische code van de NVAO Vlaanderen bundelt de gedragsregels en richtlijnen voor commissieleden in NVAO’s beoordelingsprocedures. Deze code is van toepassing op alle personen die in de hoedanigheid van ‘commissielid’ taken uitvoeren ten behoeve van de NVAO.

Deze code dient door commissieleden ondertekend te worden, waarmee zij zich verbinden aan de bepalingen en principes.