Vertrouwen in kwaliteitszorgsystemen basis voor automatische wederzijdse erkenning diplomaniveau Benelux-Baltische staten28/09/2021

De Benelux heeft een akkoord gesloten met de Baltische staten over de automatische wederzijdse erkenning van hogeronderwijsdiploma’s. Die afspraak bestond sinds 2015 reeds binnen de Benelux voor bachelor- en masterdiploma’s en later ook voor graduaats- en doctoraatsdiploma’s. De Benelux-landen en de Baltische staten vormen nu samen de enige regio in de zogenaamde Europese Hogeronderwijsruimte waarbinnen het niveau van diploma’s automatisch worden erkend. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie juicht deze evolutie toe.

Met dit besluit krijgt elke inwoner in België, Nederland, Luxemburg, Estland, Letland en Litouwen juridische zekerheid dat het niveau van zijn of haar officieel hogeronderwijsdiploma automatisch in het andere land wordt erkend wanneer men er wil werken of verder studeren. Ingewikkelde, tijdrovende en dure erkenningsprocedures worden hierdoor afgeschaft. De inhoud van de diploma’s en beroepskwalificaties kunnen wel nog getoetst worden in het andere land.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie juicht deze evolutie toe. “Onze organisatie is altijd een stuwende kracht geweest achter gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden op Europees niveau en vroeg als één van de eersten de automatische erkenning van het diplomaniveau binnen de Benelux. Het wederzijds vertrouwen van de Benelux-landen en Baltische staten in elkaars hogeronderwijs- en kwaliteitszorgsystemen vormt nu de basis voor de verdere uitbreiding van die wederzijdse erkenning. We zijn blij dat de inspanningen van de NVAO er nu mee voor zorgen dat obstakels verdwijnen voor wie in het buitenland wil studeren of werken. We hopen dat ook andere Europese landen aansluiting vinden”, zeggen Sander van den Eijnden en Wouter Duyck, voorzitter en vicevoorzitter van de NVAO. 

(copyright foto: Benelux Union)