NVAO zoekt Algemeen Bestuursleden28/07/2021

In verband met het aflopen van de benoemingstermijnen van twee bestuursleden, zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die samen met de overige leden van het Algemeen Bestuur het strategisch beleid van onze organisatie willen bepalen en zich daarnaast willen richten op de ontwikkeling en innovatie van de Nederlandse én Vlaamse kwaliteitszorgstelsels. 

Een Algemeen Bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die wij zoeken: 

  • heeft een brede en goede kennis van het (hoger) onderwijs, de beroepspraktijk van hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitszorg in Nederland en bij voorkeur ook in Vlaanderen; 
  • heeft een brede en goede kennis van de Nederlandse en bij voorkeur ook Vlaamse bestuurlijke en politieke cultuur en is goed bekend met het politiek-bestuurlijk samenspel; 
  • is een rolmodel binnen en buiten de organisatie en handelt integer; 
  • is in staat om eigen opvattingen en oordelen in te brengen en kan het Dagelijks Bestuur kritisch bevragen over hun handelen, voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan; 
  • heeft sterke communicatie vaardigheden; 
  • heeft interesse in alle aspecten van de organisatie; 
  • is een netwerker, die weet relaties te bouwen en mensen te verbinden, in het belang van de organisatie; 
  • is onafhankelijk en heeft geen belangen die onverenigbaar zijn met de onafhankelijke besluitvorming van de organisatie.  

Voldoe jij aan bovenstaande eisen en heb je daarnaast brede (bestuurlijke) ervaring en relevant gedegen netwerk in het bedrijfsleven en/of maatschappelijk veld én affiniteit met bedrijfsvoeringsvraagstukken of brede (bestuurlijke) ervaring en/of anderszins betrokkenheid en relevant gedegen netwerk in het hoger onderwijs, in het bijzonder in de universitaire sector én interesse voor nieuwe (beleidsmatige) ontwikkelingen in het hoger onderwijs zoals flexibilisering en instellingsaccreditatie? Stuur dan een bericht

De organisatie

De NVAO is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Daarmee is de NVAO bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en graden en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van onafhankelijke deskundigen. 

De NVAO wil ertoe bijdragen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen erkend blijft als internationaal aan de maat, maatschappelijk relevant en het vertrouwen geniet van studenten, werkgevers en de samenleving. Binnen de opdracht die in het accreditatieverdrag tussen Nederland en Vlaanderen aan de NVAO is toegekend, wil zij de kwaliteit van het hoger onderwijs borgen, verbeteringen stimuleren en een kwaliteitscultuur bevorderen. De NVAO is een Nederlandse rechtspersoon en een zelfstandig bestuursorgaan.