Vlaamse bestuursploeg bij NVAO vervolledigd14/12/2021

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft dr. Carine Steverlynck benoemd als Dagelijks Bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. Zij wordt zo mee verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van de beoordelingsprocedures van de accreditatieorganisatie. Luc Van Gorp en Jozef De Cuyper voegen zich bij het Algemeen Bestuur. De vertegenwoordiging van Vlaanderen in de bestuursorganen van de NVAO is hiermee vervolledigd.

De NVAO kijkt toe op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Op basis van haar oordelen worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. 

Dr. Carine Steverlynck zal naast vicevoorzitter prof. dr. Wouter Duyck en voorzitter drs. S.P. (Sander) van den Eijnden zetelen in het Dagelijks Bestuur dat verantwoordelijk is voor de besluitvorming ten aanzien van de beoordelingsprocedures van de accreditatieorganisatie. Carine Steverlynck was voorheen kabinetschef onderwijs en inspecteur bij de Vlaamse Onderwijsinspectie. De afgelopen maanden was zij als projectleider hoger onderwijs verantwoordelijk voor de operationalisering van het Regeerakkoord. Doorheen haar carrière deed zij ervaring op als docent, onderzoeker, directeur en bestuurder op het snijvlak tussen onderwijs en kwaliteitszorg. Ze is doctor in de pedagogische wetenschappen.

Luc Van Gorp en Jozef De Cuyper voegen zich als Vlaamse vertegenwoordigers bij het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur richt zich onder meer op het strategisch beleid van de organisatie en adviezen aan de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs.

Luc Van Gorp is momenteel voorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. Voorheen vervulde hij diverse bestuursmandaten, waaronder voorzitter van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Het (hoger) onderwijs is voor hem geen onbekend terrein gelet op zijn gewezen ervaring als lector in de opleiding verpleegkunde en gedurende 13 jaar als departementshoofd Gezondheidszorg van de voormalige Katholieke Hogeschool Limburg.

Jozef De Cuyper heeft een lange loopbaan in de wereld van de Vlaamse administratie en het hoger onderwijs. Hij heeft onder meer diverse kabinetsfuncties opgenomen. Van 2009 tot 2019 was hij regeringscommissaris bij de Katholieke Universiteit Leuven, UZ Leuven, Associatie KU Leuven, ETF, Vives Noord en Vives Zuid. Hij was ook enkele jaren actief als senior communicatiemedewerker bij de NVAO.

Prof. dr. Wouter Duyck, vicevoorzitter: “Met hun komst verwelkomt de NVAO opnieuw heel wat kennis en ervaring in de bestuursorganen. Nu en komende jaren liggen dan ook, naast de verdere ontwikkeling van de NVAO, belangrijke dossiers voor in Vlaanderen zoals de herbeoordeling van de opleidingen Verpleegkunde, de nieuwe ronde instellingsreviews, de verdere opvolging van de nieuwe graduaats- en educatieve opleidingen en de evaluatie van het huidige stelsel.”