Sander van den Eijnden ontvangt Koninklijke onderscheiding02/12/2021

Op donderdag 25 november jl. heeft onze voorzitter Sander van den Eijnden afscheid genomen van Hogeschool Leiden. Tijdens een speciale bijeenkomst in Koetshuis De Burcht te Leiden werd stilgestaan bij het voorzitterschap van Sander van den Eijnden. Daarnaast ontving hij van de Leidse burgemeester Henri Lenferink een Koninklijke onderscheiding. 

Sinds september 2021 is Sander van den Eijnden voorzitter van de NVAO. Hiervoor is hij een lange periode werkzaam geweest in zowel het wetenschappelijk als in het hoger beroepsonderwijs. Voor Van den Eijnden in dienst kwam bij de NVAO was hij voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden. 

Van den Eijnden is ruim vijf jaar voorzitter geweest van Hogeschool Leiden. In die periode heeft de instelling een groot aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Zo steeg onder zijn voorzitterschap zowel de studenttevredenheid als de studentparticipatie. Verder steeg de medewerkerstevredenheid en groeide het aantal lectoren sterk, waarbij een goede man-vrouw-verdeling centraal stond. 

Al met al genoeg redenen om, ondanks de verscherpte coronamaatregelen, in klein comité stil te staan bij deze periode. Eén van de aanwezigen was de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Dat was niet zonder reden! Uit handen van Lenferink ontving Sander van den Eijnden een Koninklijke onderscheiding voor zijn staat van dienst. Van den Eijnden is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Ook de NVAO is trots dat de voorzitter nu drager is van deze speciale Koninklijke onderscheiding!