Student-panelleden gezocht voor de procedure Toets Nieuwe Opleiding29/11/2021

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zoekt nieuwe studenten voor visitatiepanels voor de procedure Toets Nieuwe Opleiding van de volgende domeinen: ICT/Informatica, Business/Bedrijfskunde, MBA, Gezondheidszorg, Life Sciences, Data Science, Artificial Intelligence en Onderwijskunde.

Bekijk jij jouw opleiding met oog voor de sterke punten, maar heb je ook een kritische blik ten aanzien van de verbeterpunten? Ben jij geïnteresseerd in de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs en kun je helder vertellen hoe je daarmee bezig bent? Ben jij al actief binnen jouw hogeschool of universiteit, bijvoorbeeld als lid van de opleidingscommissie of op een andere manier? Dan ben jij diegene die we zoeken!  


Wat haal je er uit? 

Als student is het uitermate belangrijk om onderdeel uit te maken van de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs. Deelname aan een visitatiecommissie is een unieke gelegenheid om meer te weten over nieuwe opleidingen, je grenzen te verleggen en contacten op te bouwen. Verder staat er ook een mooie vergoeding tegenover en worden al je onkosten gedekt. Als student maak je deel uit van verschillende visitatiecommissies en evalueer je het onderwijs vanuit het studentenperspectief. Qua tijdsinvestering ben je circa zeven dagdelen (totaal ca. 30 uren) aan het werk, waarvan je een deel flexibel kunt invullen ter voorbereiding of afronding en een ander deel op locatie van de hogeschool of universiteit doorbrengt.

Enkele voorwaarden

Leden van visitatiepanels zijn altijd onafhankelijk. Je mag geen familiale of professionele banden onderhouden, of de laatste vijf jaren onderhouden hebben, met de hogeschool of universiteit waarvan een opleiding beoordeeld wordt. Je hebt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat besproken wordt tijdens de uitvoering van de Toets Nieuwe Opleiding. De NVAO-begeleider (procescoördinator genoemd) gaat hier meer over vertellen. Je wordt door de NVAO getraind alvorens je voor de eerste keer wordt ingezet. Als je wordt ingezet bij een Toets Nieuwe Opleiding ontvang je een vergoeding van €500,- (exclusief BTW). Reiskosten kunnen separaat in rekening worden gebracht. 

Deelnemen?

Ben jij flexibel inzetbaar en studeer je ten vroegste af in juni 2023? Ben je volledig overtuigd van het nut van een visitatiecommissie en wil je zelf ook meedoen? Stel je dan kandidaat door een mail te sturen aan tno_panel@nvao.net met daarbij je cv en een korte motivatie.