Mirjam Koster-Wentink en Maaike Krom benoemd tot bestuurslid NVAO23/11/2020

Het Comité van Ministers (Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) heeft op voordracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per 1 november 2020 mevrouw M. Koster-Wentink MA en mevrouw M. Krom voor de duur van vier jaar benoemd tot lid van het Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Mevrouw Koster-Wentink volgt de heer J. Tuijtel op die eind 2019 om gezondheidsredenen terugtrad. Mevrouw Krom is de opvolger van mevrouw J.A. Rip MSc die aftreedt als studentlid van het Algemeen Bestuur.

NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘Met Mirjam Koster en Maaike Krom is het beroepsonderwijs goed vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de NVAO. Mevrouw Koster brengt ervaring uit het hbo en mbo mee. Wij stellen haar ervaring met en visie op de toekomstige ontwikkeling van het beroepsonderwijs erg op prijs. Met de komst van mevrouw Krom ben ik verheugd dat de positie van studentlid binnen het Bestuur aandacht heeft. Actieve participatie van studenten is voor de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen het hoger onderwijs van groot belang en ik ben blij dat jongeren tijd en gelegenheid vinden om naast hun drukke studie te investeren in medezeggenschap en kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.’


Mirjam Koster
Maaike Krom

Mirjam Koster-Wentink is voorzitter van het College van Bestuur van het Graafschap College. Daarnaast is zij vicevoorzitter van de Achterhoek Board en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Travers. Eerder was mevrouw Koster-Wentink onder andere directeur van de Hospitality Business School en de Academie Creatieve Technology van Saxion Hogescholen. Mirjam Koster studeerde Strategisch Management aan de Universiteit Utrecht.

Maaike Krom is student aan de lerarenopleiding geschiedenis van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij is tevens vicevoorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de HAN; lid van de Raad van Advies van het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) in het hoger beroepsonderwijs; secretaris van studievereniging Pontifex. Daarnaast is zij actief bij de Nijmeegse studentenvakbond AKKU. Eerder was mevrouw Krom bestuurslid van het SOM.

De NVAO in Den Haag is in 2005 als onafhankelijk en binationaal accreditatieorgaan opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en borgt in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Nederlandse en Vlaamse bestuursleden van de NVAO worden voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers. Zij zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg. Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie. De dagelijkse leiding is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en voor Nederland tevens aan de directeur NVAO Nederland.