Trainingsessie in Georgië08/09/2019

Begin september organiseerde de NVAO een driedaagse opleidingssessie op verzoek van de Europese Universiteit, een particuliere universiteit in Tbilisi, Georgië.

Aangezien de nadruk van de opleiding lag op de kwaliteitsborging van het medisch onderwijs en de betrokkenheid van studenten, deed de NVAO een beroep op de Georgian Medical Student Association (GMSA) voor hun inbreng en medewerking. De NVAO werkte ook nauw samen met NCEQE (het National Centre for Educational Quality Enhancement) na erkenning van zowel de NVAO als NCEQE door de WFME (World Federation for Medical Education). 

De opleidingssessies werden bijgewoond door EU-personeel en -studenten en bestonden uit een mix van mensen met meer en minder ervaring in kwaliteitsborging, en uit medische en niet-medische vakgebieden. De deelnemers waren geboeid door het discours over kwaliteitsborging, de interactieve leermethoden, de marge-sessies en vooral ons tijdbeheer.

Om het belang van de betrokkenheid van studenten bij kwaliteitsborging te benadrukken en om beste praktijken te laten zien door het goede voorbeeld te geven, werden de opleidingen gegeven door twee beleidsmedewerkers van de NVAO samen met een studentlid van de NVAO. De derde dag van de opleiding, die samen met de GMSA werd georganiseerd, was speciaal voor studenten bestemd, waarbij niet alleen studenten uit de EU, maar alle Georgische medische scholen waren uitgenodigd. De NCEQE heeft verklaard dat zij alle studenten die hebben deelgenomen aan hun database van studentdeskundigen welkom zal heten om deel te nemen aan toekomstige externe peer reviews. 

"Hoewel veel van de uitdagingen van het Georgische medische onderwijssysteem complex blijven, waaronder de privatisering, commercialisering en internationalisering van de medische scholen, zijn we van mening dat de deelnemers waardevolle inzichten hebben verworven in interne en externe kwaliteitsborging en de rol die alle belanghebbenden - inclusief studenten - kunnen en moeten spelen. In deze drie dagen is een nieuwe en constructieve dialoog op gang gekomen bij de EU en onder geneeskundestudenten in heel Georgië, en we kijken ernaar uit te horen hoe zij de opleiding in praktijk hebben gebracht."