Jeroen Huisman benoemd tot lid Algemeen Bestuur NVAO16/04/2019

Op voordracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Comité van Ministers (Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) per 1 april 2019 de heer prof. dr. J. Huisman benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. Hij volgt daarmee mevrouw professor S.E. Buitendijk op, die sinds mei 2017 bestuurslid was.

NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘Wij verheugen ons op de komst van Jeroen Huisman. Hij geldt als één van de belangrijkste deskundigen op het gebied van hoger onderwijs. Met zijn internationale kennis en Nederlands-Vlaamse werkervaring zal hij in ons bestuur de komende jaren een grote bijdrage kunnen leveren aan het verder ontwikkelen van het kwaliteitszorgstelsel binnen het hoger onderwijs en het verder stimuleren van de kwaliteitscultuur binnen Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.’ 

Jeroen Huisman is werkzaam als professor Hoger Onderwijs bij het Centrum voor Hoger Onderwijs Governance Gent (CHEGG) van de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn master Educatieve Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen (1991) en een PhD in de bestuurskunde aan de Universiteit Twente (1995). In 2005 werd hij benoemd tot professor Hoger Onderwijs Management aan de Universiteit van Bath. In 2013 werd hem een FWO Odysseus-onderzoeksproject aan de Universiteit Gent toegekend. Jeroen Huisman is onder meer redacteur van Higher Education Policy, co-editor van de boekenreeks SRHE/Routledge en co-redacteur van de Emerald serie Theory and Method in Higher Education Research. 

De NVAO is in 2005 als onafhankelijk en binationaal accreditatieorgaan opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en borgt in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Nederlandse en Vlaamse bestuursleden van de NVAO worden voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers. Zij zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg. Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie. De dagelijkse leiding van de organisatie is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en het Managementteam.