NVAO dichterbij dankzij nieuwe website01/03/2019

Dankzij de nieuwe website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie vinden bezoekers nog sneller het antwoord op hun vragen. De website sluit dichter aan bij concrete wensen en noden van bestaande gebruikers. Aan de basis ligt een survey bij meer dan 300 kwaliteitszorgmedewerkers, commissieleden, studenten en het bredere hoger onderwijsveld. Binnenkort wordt ook de Engelstalige versie van de website beschikbaar.

Afgelopen zomer lanceerde NVAO een nieuwe huisstijl. De nieuwe website vormt nu het sluitstuk van dit traject. Het zal zowel de startende als meer ervaren kwaliteitszorgmedewerker snel wegwijs maken doorheen de kwaliteitszorgstelsels en procedures; gebruiksvriendelijkheid staat voorop. 

Enkele opmerkelijke functionaliteiten van de nieuwe website:

Heldere procedurepagina’s 

Om toe te zien op de kwaliteit van hoger onderwijsopleidingen in Nederland en Vlaanderen hanteert de NVAO zo’n 22 Nederlandse en 11 Vlaamse procedures, elk op maat van het type opleiding en instelling. Heldere procedurepagina’s wijzen gebruikers nu nog beter de weg door de vele documenten en bepalingen. Iedere procedure is vertaald naar een concreet en downloadbaar stappenplan. Naast relevante informatie, veel gestelde vragen en documenten vindt de gebruiker bij iedere procedure een contactpunt en is er de mogelijkheid om digitaal een aanvraag in te dienen. 


“De website is een gezamenlijk project van de NVAO en iedereen die betrokken is bij de kwaliteit van het hoger onderwijs. De ervaringen van meer dan 300 gebruikers hebben vorm gegeven aan onze nieuwe online omgeving. We roepen iedereen op om verbetervoorstellen ook in de toekomst met ons te blijven delen. De gebruikers van onze website zijn onze belangrijkste partner.”


Nieuws op m
aat 

 Wie op de hoogte wil blijven van nieuws en events kan via het voorkeurencenter bepalen hoe en welke informatie hij of zij wilt ontvangen. Jaarlijks krijgen gebruikers een uitnodiging om persoonlijke gegevens en interessegebieden te controleren.. In het verwerken van persoonsgegevens houdt de NVAO zich aan de geldende GDPR-wetgeving. 


Eenvoudig doorzoekbare besluiten

De NVAO is wettelijk verplicht alle besluiten en rapporten over de kwaliteit van opleidingen en instellingen te publiceren. Dankzij een transparante besluitenmodule zijn deze beslissingen eenvoudig te raadplegen per opleiding en/of instelling. Voor deze module werd een unieke automatische gegevensuitwisseling tussen de NVAO en de Nederlandse en Vlaamse overheid opgezet. 


De nieuwe website werd ontwikkeld in samenwerking met het creatieve bureau Heren Loebas (vormgeving) en Code d’Or (ontwikkeling).