Nieuwe Vlaamse lerarenopleidingen in de startblokken25/03/2019

De NVAO geeft groen licht aan in totaal 12 educatieve graduaats- en 46 educatieve masteropleidingen in Vlaanderen. Zij vervangen vanaf volgend academiejaar de specifieke lerarenopleidingen. Nieuw is bijvoorbeeld dat de lerarenopleiding aan de universiteit volledig ingebouwd zit in het gewone bachelor-mastertraject. Studenten die kiezen voor een educatieve master kunnen met hun masterdiploma ook onmiddellijk als leraar aan de slag.

De educatieve graduaats- en masteropleidingen worden aanzien als nieuwe opleidingen. Ze moeten daarom een toets nieuwe opleiding (TNO) bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) doorlopen, waarbij een onafhankelijke commissie van deskundigen nagaat of alle vereisten aanwezig zijn om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en een waardevol diploma af te leveren. 

Dit vormt het sluitstuk van de hervorming van de lerarenopleidingen door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De goedgekeurde opleidingen legt de NVAO ter bekrachtiging voor aan de Vlaamse Regering.

Educatieve masteropleidingen 

Wie nu aan de universiteit studeert en straks voor de klas wil staan, moet eerst een masterdiploma behalen en daarna een specifieke lerarenopleiding (SLO) afronden. Vanaf komend academiejaar zullen universiteitsstudenten een positieve keuze kunnen maken om leraar te worden via een educatieve master, zoals in Nederland reeds bestaat. De lerarenopleiding wordt dan volledig ingebouwd in het gewone bachelor-mastertraject. Dat betekent dat studenten die kiezen voor een educatieve master ook onmiddellijk met hun masterdiploma als leraar aan de slag kunnen. 

Het opleidingsprogramma van de educatieve master vormt een ge├»ntegreerd geheel van leraarschap, vakdidactiek en vakinhoudelijke competenties en kennis in een domein, bijvoorbeeld economie of wetenschappen en technologie. De educatieve masteropleidingen zullen worden aangeboden met een omvang van 90 of 120 studiepunten. Wie reeds over een diploma in een bepaald domein beschikt kan toegang krijgen tot het verkort traject. 

Educatieve graduaatsopleidingen 

Experten uit het werkveld (bv. bakker) kunnen aan de slag als leraar in het secundair onderwijs in praktijkgerichte vakken wanneer ze minstens drie jaar nuttige beroepservaring hebben. Vandaag volgen zij een specifieke lerarenopleiding aan een centrum voor volwassenenonderwijs. Voor hen komt er vanaf volgend academiejaar een educatieve graduaatsopleiding aan de hogescholen. Zo worden de opleidingen en studenten volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs. 

Deze trajecten hebben een studieomvang van 90 studiepunten. 

Overzichtsrapport educatieve opleidingen 

Elke opleiding wordt door een commissie van deskundigen tegen het licht gehouden. De commissies bestaan uit Vlaamse en Nederlandse onderwijsdeskundigen en deskundigen uit het werkveld. Bij alle beoordelingen door de NVAO zijn studenten volwaardig lid van de commissies. Alle commissieleden werden intensief getraind en voorbereid. 

De bevindingen en aanbevelingen van de commissies en van de NVAO worden nog voor de zomer gebundeld in een bevattelijk overzichtsrapport. 


Welke opleidingen kregen goedkeuring?

In de bijlage hieronder leer je de 12 educatieve graduaats- en 46 educatieve masteropleidingen in Vlaanderen kennen.