Vernieuwd hogeronderwijsregister Vlaanderen dankzij bijdrage NVAO​13/08/2018

Vandaag lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een compleet vernieuwde versie van de online witte lijst voor alle erkende opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het vernieuwde en beter toegankelijker hogeronderwijsregister is mogelijk gemaakt door een unieke automatische gegevensuitwisseling tussen NVAO en het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). 

Op www.hogeronderwijsregister.be krijg je een eenvoudig overzicht van alle opleidingen en instellingen in het Vlaamse hoger onderwijs waarvan de kwaliteit is aangetoond. Voor iedere aangeboden opleiding en instelling toont het register de opeenvolgende accreditaties en instellingsreviews. De website is ook in het Engels beschikbaar. 

Planlastvermindering en digitalisering 

Het vernieuwde en beter toegankelijker hogeronderwijsregister is mogelijk gemaakt door een unieke automatische gegevensuitwisseling tussen NVAO en het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). Door deze aanzienlijke inspanningen moeten de instellingen van het hoger onderwijs hun opleidingsaanbod niet langer dubbel registreren en wordt er ook een voelbare planlastverlaging gerealiseerd. 

Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO: “Het vernieuwde HOR past in onze ambitie om de beoordelingen van de kwaliteit van instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs beter te ontsluiten. Studenten en de bredere samenleving hebben daar recht op. Tegelijk realiseren we een voelbare planlastverlaging voor de instellingen."