Michaël van Straalen benoemd tot lid Algemeen Bestuur NVAO21/11/2018

Op voordracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Comité van Ministers (Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) per 1 december 2018 de heer M.A. van Straalen benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. De heer Van Straalen volgt daarmee de heer P.M. van Roon op, die sinds november 2010 bestuurslid was en nu terugtreedt aan het einde van zijn tweede termijn.

Michaël van Straalen was tot januari 2018 voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland. Vanuit deze functie was hij tevens onder meer voorzitter van de Stichting van de Arbeid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Samen met de voorzitter van de MBO Raad vervulde hij tevens het duovoorzitterschap van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs (SBB). De heer Van Straalen was directeur-eigenaar van bedrijven in de metaalsector. Vanuit deze positie en in zijn diverse bestuurlijke functies zet hij zich actief in voor het beroepsonderwijs. 


NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘Wij verheugen ons op de komst van Michaël van Straalen in ons bestuur. Net als Paul van Roon kent hij als ondernemer het bedrijfsleven van binnenuit en wil hij het beroepsonderwijs verder versterken. In ons bestuur is het van groot belang dat het beroepsonderwijs goed wordt vertegenwoordigd mede gezien de belangrijke opgaven waar het hoger onderwijs de komende jaren voor staat. Er ontstaan nieuwe wensen en vormen in het beroepsonderwijs, zoals nu de associate

degree-opleidingen in Nederland en de graduaatsopleidingen in Vlaanderen zijn geïntroduceerd. Deze opleidingen worden zeer gewaardeerd door het bedrijfsleven in beide regio’s. De Nederlandse en Vlaamse hogescholen verrichten dan ook grote inspanningen om de kwaliteit van hun beroepsopleidingen verder te stimuleren.’ 

De NVAO is in 2005 als onafhankelijk en binationaal accreditatieorgaan opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en borgt in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Nederlandse en Vlaamse bestuursleden van de NVAO worden voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers. Zij zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg. Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie. De dagelijkse leiding is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en voor Nederland tevens aan de directeur Nederland van de NVAO.