Maatregelen Vlaanderen

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken, neemt de NVAO enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De medewerkers van de NVAO werken vanuit huis, maar zijn en blijven bereikbaar via mail. Wanneer de maatregelen wijzigen, informeren wij u opnieuw op deze pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@nvao.net

Volgende maatregelen zijn van toepassing op onze werkzaamheden in Vlaanderen:

Update 4 juni 2020: NVAO hervat haar beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen

Nu de maatregelen omtrent COVID-19 algemeen versoepelen zal de NVAO haar beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen gradueel hervatten. Fysieke locatiebezoeken kunnen onder bepaalde omstandigheden opnieuw plaatsvinden, mits het respecteren van de algemene preventieregels en de specifieke regels die gelden in iedere instelling. 

De planning met betrekking tot de opstart van de beoordelingsdossiers zal in overleg worden bepaald. We doen er alles aan om, in de mate van het haalbare, alle dossiers op een redelijke termijn ingepland te krijgen, rekening houdende met de capaciteit van de NVAO en de betrokken opleidingen.    De NVAO zal de komende dagen contact opnemen met alle betrokken opleidingen en instellingen en verder in overleg gaan omtrent de opstart van de beoordelingsdossiers.    

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder bij de NVAO aan te spreken. 


°°°

Update 17 maart 2020 

De NVAO schort alle beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen tot nader order op. De hervatting van deze activiteiten zal een maand op voorhand worden aangekondigd. Dit geeft zowel de instellingen, de NVAO als de beoordelingscommissies de gelegenheid om deze werkzaamheden op een goede manier te hervatten en hiervoor een planning op te maken. 

Daarbij geldt dat: 
  • de lopende beoordelingen die zich in een afrondende fase bevinden (concreet: waar er geen contactmomenten en locatiebezoeken meer nodig zijn bij/met de instelling) zullen worden afgerond; 
  • de accreditatieaanvragen op basis van beoordelingsrapporten van de VLUHR (en waar dus geen contactmomenten met de instelling nodig zijn) zullen wel door de NVAO worden behandeld. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder bij de NVAO aan te spreken. In het geval de situatie in de toekomst andere richtlijnen vraagt, brengen wij u hiervan opnieuw op de hoogte. 


°°°

Update 12 maart 2020 

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 (Corona-virus) heeft de NVAO Afdeling Vlaanderen besloten om gesprekken met instellingen in het kader van beoordelingsprocedures uit te stellen, met uitzondering van één beoordeling, waar besluitvorming niet langer kan uitgesteld worden. In dit specifieke geval overleggen we met de betrokken instelling over hoe we het gesprek best online kunnen voeren. 

Deze maatregel geldt zeker tot Pasen. Andere externe vergaderingen organiseren we online of stellen we uit. 

De procescoördinatoren zullen contact opnemen met de desbetreffende opleidingen. Indien u vragen hebt, aarzel niet om uw contactpersoon bij de NVAO aan te spreken.