Maatregelen Vlaanderen

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken, neemt de NVAO enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De medewerkers van de NVAO werken vanuit huis, maar zijn en blijven bereikbaar via mail. Wanneer de maatregelen wijzigen, informeren wij u opnieuw op deze pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met de NVAO.

Volgende maatregelen zijn van toepassing op onze werkzaamheden in Vlaanderen:

Update februari 2022

(17/03/2022)


De coronacijfers zijn in de goede richting aan het evolueren, echter minder snel dan we verwacht hadden. Omdat we ruim op voorhand duidelijkheid willen bieden aan commissieleden en aan onze instellingen, hebben we besloten om alle TNO’s en opleidingsaccreditaties van NVAO Vlaanderen om te zetten in een digitale variant, tot aan de paasvakantie (begin april 2022). We hopen hierna weer gewoon fysiek ter plaatse te kunnen gaan bij de instellingen. 

Vanaf heden wordt wel de beoordelingsprocedure Toets Nieuwe Opleiding voor de actualisaties van de graduaatsopleidingen bijgesteld. In de opzet van deze beoordelingen is er immers een beperkte dialoog met de opleiding voorzien. Die kan evenwaardig online plaatsvinden zodat de commissieleden en gesprekspartners van de opleiding geen bijkomende reistijd hoeven te investeren. Een digitale beoordeling is in dit geval een waardig alternatief voor de fysieke beoordeling.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder (algemeen) of procescoördinator (specifieke procedure) bij de NVAO aan te spreken.


°°°

Update september 2021

De cijfers blijven gunstig evolueren en ook de maatregelen vanuit de overheid versoepelen. Dat laat ons toe onze beoordelingsactiviteiten opnieuw fysiek te organiseren. Waar dat een meerwaarde heeft blijven we in de toekomst bepaalde onderdelen van de procedure (bv. het voorbereidend overleg met de commissie) online organiseren.

We blijven de situatie opvolgen. Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder (algemeen) of procescoördinator (specifieke procedure) bij de NVAO aan te spreken.


°°°

Update 15 juli 2021

We hopen dat na de zomerperiode het leven op de campus snel als normaal kan hervatten. In functie van onze werkzaamheden volgen we de situatie nauwgezet op. Wanneer de cijfers gunstig blijven evolueren zullen we na de zomer opnieuw onze beoordelingsactiviteiten (gedeeltelijk) fysiek organiseren. Waar dat een meerwaarde heeft blijven we in de toekomst bepaalde onderdelen van de procedure (bv. het voorbereidend overleg met de commissie) online organiseren.


Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder (algemeen) of procescoördinator (specifieke procedure) bij de NVAO aan te spreken.


°°°

Update 23 februari 2021

Gelet op de huidige maatregelen en de aanhoudende COVID-crisis hebben we besloten onze beoordelingsactiviteiten tot het zomerreces online te organiseren. Dat zorgt voor duidelijkheid naar toekomstige procedures en zo houden we mee de campus maximaal open voor zij die dat nu het meest nodig hebben. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder (algemeen) of procescoördinator (specifieke procedure) bij de NVAO aan te spreken.°°°

Update 9 december 2020

Gelet op code rood binnen het Vlaams hoger onderwijs tot eind februari 2021 blijven we onze beoordeling alvast tot die tijd ook online beoordelen. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder (algemeen) of procescoördinator (specifieke procedure) bij de NVAO aan te spreken.°°°

Update 30 oktober 2020: We zetten onze werkzaamheden verder in Vlaanderen, zij het volledig online

In deze onzekere tijden blijven we onze werkzaamheden in Vlaanderen verder zetten. De gezondheid van alle betrokkenen primeert. Daarom schakelen we volledig over naar online beoordelen, alvast tot het einde van 2020, in nauw overleg met de instellingen en onze commissies. Hiervoor zetten we een goed georganiseerd aanbod aan online trainings- en beoordelingsmogelijkheden in.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder (algemeen) of procescoördinator (specifieke procedure) bij de NVAO aan te spreken.°°°


Werken als commissielid in tijden van COVID-19

U gaat binnenkort aan de slag als commissielid voor de NVAO? De huidige omstandigheden vragen een grotere waakzaamheid.    

Algemeen 

 • We houden ons te allen tijde aan alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 • Voelt u of één van uw huisgenoten zich ziek en staat er een fysiek overleg of locatiebezoek gepland, licht dan tijdig de NVAO-procescoördinator in.
 • Afhankelijk van het aantal COVID besmettingen in de regio/stad van het locatiebezoek en de maatregelen die hiermee samenhangen kan het zijn dat we beoordelingen uitstellen, hybride of online organiseren.

Binnenlands en buitenlands reizen

 • Indien u voor uw werkzaamheden als commissielid reist (binnen- en buitenlands verkeer), volgt u de reisadviezen van de regio/het land waar u officieel woont en uw regio/land van bestemming: 
  • Vanuit de Nederlandse overheid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/reisadviezen
  • Vanuit de Belgische overheden: https://diplomatie.belgium.be/nl
  • Andere landen: zie officiële communicatie van de overheden
 • Daarbij geldt tevens het volgende:
  • Lees altijd het volledige (reis)advies en ga niet alleen af op de kleurcode. Enkel zo weet je bijvoorbeeld zeker of thuisquarantaine een verplichting of een advies is.
  • U mag niet reizen naar rode gebieden. We zoeken samen een gepaste oplossing.   
Reisverzekering werkzaamheden in opdracht van NVAO

Wanneer personeelsleden of commissieleden reizen naar het buitenland vallen zij onder de reisverzekering van de NVAO. Daarbij houdt de verzekeraar rekening met de richtlijnen van de overheid waar de verzekerde woonachtig is. Zo heeft een in Nederland woonachtig commissielid dekking onder de reisverzekering mits reizen naar België nog is toegestaan door de Nederlandse overheid. De locatiebezoeken die we momenteel in het kader van beoordelingsprocedures laten plaatsvinden en waarvoor u de grens zou moeten oversteken, zijn noodzakelijk vanuit organisatiebelang. Dat betekent dat u ook verzekerd bent voor reizen naar oranje gebieden, niet voor reizen naar rode gebieden. Wij houden dit alvast zorgvuldig in de gaten en voorzien een oplossing waar nodig. 

Binnenlandse reizen zijn aanvullend verzekerd onder NVAO’s reisverzekering als hier ook een vooraf geboekte overnachting bij is inbegrepen.  

Te allen tijde geldt dat wanneer u zich als commissielid niet comfortabel voelt bij de wijze waarop een beoordeling is georganiseerd en/of het reizen naar bepaalde gebieden u hierover tijdig in gesprek gaat met de procescoördinator. Zo kunnen wij alsnog een gepaste oplossing zoeken.


°°°

Update 4 juni 2020: NVAO hervat haar beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen

Nu de maatregelen omtrent COVID-19 algemeen versoepelen zal de NVAO haar beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen gradueel hervatten. Fysieke locatiebezoeken kunnen onder bepaalde omstandigheden opnieuw plaatsvinden, mits het respecteren van de algemene preventieregels en de specifieke regels die gelden in iedere instelling. 

De planning met betrekking tot de opstart van de beoordelingsdossiers zal in overleg worden bepaald. We doen er alles aan om, in de mate van het haalbare, alle dossiers op een redelijke termijn ingepland te krijgen, rekening houdende met de capaciteit van de NVAO en de betrokken opleidingen.    De NVAO zal de komende dagen contact opnemen met alle betrokken opleidingen en instellingen en verder in overleg gaan omtrent de opstart van de beoordelingsdossiers.    

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder bij de NVAO aan te spreken. 


°°°

Update 17 maart 2020 

De NVAO schort alle beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen tot nader order op. De hervatting van deze activiteiten zal een maand op voorhand worden aangekondigd. Dit geeft zowel de instellingen, de NVAO als de beoordelingscommissies de gelegenheid om deze werkzaamheden op een goede manier te hervatten en hiervoor een planning op te maken. 

Daarbij geldt dat: 
 • de lopende beoordelingen die zich in een afrondende fase bevinden (concreet: waar er geen contactmomenten en locatiebezoeken meer nodig zijn bij/met de instelling) zullen worden afgerond; 
 • de accreditatieaanvragen op basis van beoordelingsrapporten van de VLUHR (en waar dus geen contactmomenten met de instelling nodig zijn) zullen wel door de NVAO worden behandeld. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder bij de NVAO aan te spreken. In het geval de situatie in de toekomst andere richtlijnen vraagt, brengen wij u hiervan opnieuw op de hoogte. 


°°°

Update 12 maart 2020 

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 (Corona-virus) heeft de NVAO Afdeling Vlaanderen besloten om gesprekken met instellingen in het kader van beoordelingsprocedures uit te stellen, met uitzondering van één beoordeling, waar besluitvorming niet langer kan uitgesteld worden. In dit specifieke geval overleggen we met de betrokken instelling over hoe we het gesprek best online kunnen voeren. 

Deze maatregel geldt zeker tot Pasen. Andere externe vergaderingen organiseren we online of stellen we uit. 

De procescoördinatoren zullen contact opnemen met de desbetreffende opleidingen. Indien u vragen hebt, aarzel niet om uw contactpersoon bij de NVAO aan te spreken.