Maatregelen Vlaanderen

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland en in Vlaanderen te beperken, neemt de NVAO enkele maatregelen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. De medewerkers van de NVAO werken vanuit huis, maar zijn en blijven bereikbaar via mail. Wanneer de maatregelen wijzigen, informeren wij u opnieuw op deze pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@nvao.net

Volgende maatregelen zijn van toepassing op onze werkzaamheden in Vlaanderen:

Update 9 december 2020

Gelet op code rood binnen het Vlaams hoger onderwijs tot eind februari 2021 blijven we onze beoordeling alvast tot die tijd ook online beoordelen. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder (algemeen) of procescoördinator (specifieke procedure) bij de NVAO aan te spreken.°°°

Update 30 oktober 2020: We zetten onze werkzaamheden verder in Vlaanderen, zij het volledig online

In deze onzekere tijden blijven we onze werkzaamheden in Vlaanderen verder zetten. De gezondheid van alle betrokkenen primeert. Daarom schakelen we volledig over naar online beoordelen, alvast tot het einde van 2020, in nauw overleg met de instellingen en onze commissies. Hiervoor zetten we een goed georganiseerd aanbod aan online trainings- en beoordelingsmogelijkheden in.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder (algemeen) of procescoördinator (specifieke procedure) bij de NVAO aan te spreken.°°°


Werken als commissielid in tijden van COVID-19

U gaat binnenkort aan de slag als commissielid voor de NVAO? De huidige omstandigheden vragen een grotere waakzaamheid.    

Algemeen 

 • We houden ons te allen tijde aan alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 • Voelt u of één van uw huisgenoten zich ziek en staat er een fysiek overleg of locatiebezoek gepland, licht dan tijdig de NVAO-procescoördinator in.
 • Afhankelijk van het aantal COVID besmettingen in de regio/stad van het locatiebezoek en de maatregelen die hiermee samenhangen kan het zijn dat we beoordelingen uitstellen, hybride of online organiseren.

Binnenlands en buitenlands reizen

 • Indien u voor uw werkzaamheden als commissielid reist (binnen- en buitenlands verkeer), volgt u de reisadviezen van de regio/het land waar u officieel woont en uw regio/land van bestemming: 
  • Vanuit de Nederlandse overheid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/reisadviezen
  • Vanuit de Belgische overheden: https://diplomatie.belgium.be/nl
  • Andere landen: zie officiële communicatie van de overheden
 • Daarbij geldt tevens het volgende:
  • Lees altijd het volledige (reis)advies en ga niet alleen af op de kleurcode. Enkel zo weet je bijvoorbeeld zeker of thuisquarantaine een verplichting of een advies is.
  • U mag niet reizen naar rode gebieden. We zoeken samen een gepaste oplossing.   
Reisverzekering werkzaamheden in opdracht van NVAO

Wanneer personeelsleden of commissieleden reizen naar het buitenland vallen zij onder de reisverzekering van de NVAO. Daarbij houdt de verzekeraar rekening met de richtlijnen van de overheid waar de verzekerde woonachtig is. Zo heeft een in Nederland woonachtig commissielid dekking onder de reisverzekering mits reizen naar België nog is toegestaan door de Nederlandse overheid. De locatiebezoeken die we momenteel in het kader van beoordelingsprocedures laten plaatsvinden en waarvoor u de grens zou moeten oversteken, zijn noodzakelijk vanuit organisatiebelang. Dat betekent dat u ook verzekerd bent voor reizen naar oranje gebieden, niet voor reizen naar rode gebieden. Wij houden dit alvast zorgvuldig in de gaten en voorzien een oplossing waar nodig. 

Binnenlandse reizen zijn aanvullend verzekerd onder NVAO’s reisverzekering als hier ook een vooraf geboekte overnachting bij is inbegrepen.  

Te allen tijde geldt dat wanneer u zich als commissielid niet comfortabel voelt bij de wijze waarop een beoordeling is georganiseerd en/of het reizen naar bepaalde gebieden u hierover tijdig in gesprek gaat met de procescoördinator. Zo kunnen wij alsnog een gepaste oplossing zoeken.


°°°

Update 4 juni 2020: NVAO hervat haar beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen

Nu de maatregelen omtrent COVID-19 algemeen versoepelen zal de NVAO haar beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen gradueel hervatten. Fysieke locatiebezoeken kunnen onder bepaalde omstandigheden opnieuw plaatsvinden, mits het respecteren van de algemene preventieregels en de specifieke regels die gelden in iedere instelling. 

De planning met betrekking tot de opstart van de beoordelingsdossiers zal in overleg worden bepaald. We doen er alles aan om, in de mate van het haalbare, alle dossiers op een redelijke termijn ingepland te krijgen, rekening houdende met de capaciteit van de NVAO en de betrokken opleidingen.    De NVAO zal de komende dagen contact opnemen met alle betrokken opleidingen en instellingen en verder in overleg gaan omtrent de opstart van de beoordelingsdossiers.    

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder bij de NVAO aan te spreken. 


°°°

Update 17 maart 2020 

De NVAO schort alle beoordelingsactiviteiten in Vlaanderen tot nader order op. De hervatting van deze activiteiten zal een maand op voorhand worden aangekondigd. Dit geeft zowel de instellingen, de NVAO als de beoordelingscommissies de gelegenheid om deze werkzaamheden op een goede manier te hervatten en hiervoor een planning op te maken. 

Daarbij geldt dat: 
 • de lopende beoordelingen die zich in een afrondende fase bevinden (concreet: waar er geen contactmomenten en locatiebezoeken meer nodig zijn bij/met de instelling) zullen worden afgerond; 
 • de accreditatieaanvragen op basis van beoordelingsrapporten van de VLUHR (en waar dus geen contactmomenten met de instelling nodig zijn) zullen wel door de NVAO worden behandeld. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om uw relatiebeheerder bij de NVAO aan te spreken. In het geval de situatie in de toekomst andere richtlijnen vraagt, brengen wij u hiervan opnieuw op de hoogte. 


°°°

Update 12 maart 2020 

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 (Corona-virus) heeft de NVAO Afdeling Vlaanderen besloten om gesprekken met instellingen in het kader van beoordelingsprocedures uit te stellen, met uitzondering van één beoordeling, waar besluitvorming niet langer kan uitgesteld worden. In dit specifieke geval overleggen we met de betrokken instelling over hoe we het gesprek best online kunnen voeren. 

Deze maatregel geldt zeker tot Pasen. Andere externe vergaderingen organiseren we online of stellen we uit. 

De procescoördinatoren zullen contact opnemen met de desbetreffende opleidingen. Indien u vragen hebt, aarzel niet om uw contactpersoon bij de NVAO aan te spreken.