Klachten

Het is mogelijk dat u een klacht hebt over de werkwijze van de NVAO zelf, of het handelen van een van haar medewerk(st)ers, inclusief het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring. Selecteer hieronder uw regio.

Heeft u als student een klacht over uw instelling of opleiding, dan heeft u enkele externe mogelijkheden om deze klacht bekend te maken: Nederland | Vlaanderen

NVAO

Parkstraat 28
2514 JK Den Haag

T: +31 (0)70 312 2300

Postbus 85498
2508 CD Den Haag

Het is mogelijk dat u een klacht hebt over de werkwijze van de NVAO zelf, of het handelen van een van haar medewerk(st)ers, inclusief verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

U ontvangt direct een automatische ontvangstbevestiging van de melding. De termijn voor behandeling van een klacht is zes weken conform artikel 9:11 Algemene wet bestuursrecht.

Een klacht over een Nederlandse medewerker van de NVAO wordt behandeld door de directeur of het afdelingshoofd Nederland. Een klacht over een Vlaamse medewerker door de directeur Vlaanderen. Een medewerker waarover de klacht gaat, behandelt zelf niet de eigen klacht. Bij klachten over het handelen van de directeuren Nederland of Vlaanderen wordt het Dagelijks Bestuur betrokken. Klachten tegen een bestuurder van de NVAO worden behandeld door twee Nederlandse en Vlaamse leden van het Algemeen Bestuur. 

Het is mogelijk dat u een klacht hebt over de werkwijze van de NVAO zelf, of het handelen van een van haar medewerk(st)ers, inclusief het bewaken van de privacy van uw persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

U ontvangt direct een automatische ontvangstbevestiging van de melding. De termijn voor behandeling van een klacht is zes weken conform artikel 9:11 Algemene wet bestuursrecht.

Een klacht over een Nederlandse medewerker van de NVAO wordt behandeld door de directeur of het afdelingshoofd Nederland. Een klacht over een Vlaamse medewerker door de directeur Vlaanderen. Een medewerker waarover de klacht gaat, behandelt zelf niet de eigen klacht. Bij klachten over het handelen van de directeuren Nederland of Vlaanderen wordt het Dagelijks Bestuur betrokken. Klachten tegen een bestuurder van de NVAO worden behandeld door twee Nederlandse en Vlaamse leden van het Algemeen Bestuur. 

Type
  • Opleidingsinhoud
  • Opleidingsinhoud
  • Onderwijsorganisatie
  • Examens of beoordeelde papers
  • Andere type
Over
  • Acties van een medewerker van de NVAO
  • Acties van een medewerker van de NVAO
  • Acties van een bestuurslid van de NVAO
  • Acties van een commissie lid of externe secretaris benoemd door de NVAO
  • De werkwijze van de NVAO

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder