Terug naar het overzicht

B Hotel Management

Zuyd Hogeschool

Algemene informatie

Opleiding: B Hotel Management
Graad: Bachelor of Arts
Variant: voltijd
Type onderwijs: HBO Bachelor
Sector: economie
Studielast: 240
ISAT nummer: 34411
Financiering: bekostigd
Locatie: Maastricht
Visitatiegroep: HBO Hotelmanagement
Inleverdatum: 01-11-2024

Accreditaties

Accreditatie NL 28-09-2018

Naam: B Hotel Management
Type accreditatie: Accreditatie NL
Accreditatiebesluit: positief
Besluitdatum: 28-09-2018
Eindoordeel: goed
NVAO nummer: 007111
Opmerkingen: Beperkte opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: goed . Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs
 
Documenten: Besluit
Rapport

Accreditatie NL 18-07-2012

Naam: B Hotel Management
Type accreditatie: Accreditatie NL
Accreditatiebesluit: positief
Besluitdatum: 18-07-2012
Eindoordeel: voldoende
NVAO nummer: 000068
Opmerkingen: Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: voldoende De accreditatietermijn is verlengd t/m 27-09-2018 (WHW, artikel 18.32ab). De naam van de opleiding Hoger Hotelonderwijs is gewijzigd in Hotel Management.
 
Documenten: Besluit
Rapport