Terug naar het overzicht

Bachelor in de verpleegkunde

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Algemene informatie

Opleiding: Bachelor in de verpleegkunde
Type onderwijs: Professioneel gerichte bachelor
Taal: Nederlands
Studiegebieden: Gezondheidszorg
Studiepunten: 240 studiepunten

Accreditaties

Accreditatie van 01-10-2022 tot 30-09-2030

Type accreditatie: Accreditatie opleiding
Besluitdatum: 23-11-2022
NVAO nummer: VL10079-22
 
Besluit bijlage: Download het besluit
Rapport bijlage: Download het rapport

Accreditatie van 01-10-2015 tot 30-09-2022

Type accreditatie: Accreditatie opleiding
Besluitdatum: 07-07-2016
NVAO nummer: ACCR_29_23958_10079
Opmerkingen: Conform codex Hoger Onderwijs artikel II.387/1; De opleidingen van bachelor in de verpleegkunde worden geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het academiejaar 2021-2022.
 
Besluit bijlage: Download het besluit
Rapport bijlage: Download het rapport

Accreditatie van 01-09-2012 tot 30-09-2015

Type accreditatie: Accreditatie opleiding
Besluitdatum: 24-08-2012
NVAO nummer: ACCR_29_21037_10079
 
Besluit bijlage: Download het besluit
Rapport bijlage: Download het rapport

Accreditatie van 01-09-2009 tot 30-09-2012

Type accreditatie: Tijdelijke erkenning
Besluitdatum: 06-03-2009
NVAO nummer: ACCR_29_2170_10079
Opmerkingen: Indien het accreditatiebesluit van de NVAO negatief is, kan een instelling bij de Vlaamse Regering een aanvraag indienen voor een tijdelijke erkenning. Bij deze aanvraag moet een gedetailleerd verbeteringsplan worden gevoegd. Hierin geeft het instellingsbestuur op een toetsbare manier aan hoe ze de kwaliteit en het niveau van de opleiding zal verbeteren. Vooraleer de Vlaamse Regering een tijdelijke erkenning verleent moet de Erkenningscommissie advies geven of het voorgestelde verbeteringsplan haalbaar en realistisch is. 06/03/2009 - Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de verpleegkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen Datum staatsblad:30/04/2009
 
Besluit bijlage: Download het besluit
Rapport bijlage: Download het rapport

Accreditatie van 01-09-2004 tot 30-09-2008

Type accreditatie: Overgangsaccreditatie
Besluitdatum: 01-09-2004
NVAO nummer: ACCR_29_19970_10079
Opmerkingen: obv. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen