Terug naar het overzicht

'Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen'

Praktische informatie

Datum: 29/05/2024
Tijd: 09:30 - 11:30
Deelnemers: 75

Contact

Persfotografen

Verantwoordelijke pers & communicatie Nederland

+31 (0)6 18 96 03 31 Bel

Sinds enkele jaren organiseert NVAO Nederland de bijeenkomst 'Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen' voor medewerkers van hogeronderwijsinstellingen. Tijdens deze bijeenkomst gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die het huidige kwaliteitszorgstelsel biedt en de inspanningen van opleidingen gericht op kwaliteitsverbetering.

NVAO Nederland organiseert op 29 mei, van 9.30 tot 11.30 uur, opnieuw de sessie 'Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen'. Deze bijeenkomst bouwt voort op de twee vorige bijeenkomsten in december en januari jl. over kwaliteitscultuur. Toen heeft Myrte Legemaate de betekenis van een sterke kwaliteitscultuur voor onderwijskwaliteit geduid. Nu gaat zij specifiek in op de betekenis van een doorleefde visie op kwaliteitscultuur en de betekenis van leiderschap hierbij om deze visie succesvol te vertalen naar de werkvloer van docenten en studenten.

De opzet van de bijeenkomst is vergelijkbaar met de vorige keren. De kern is het onderlinge gesprek dat deelnemers in kleine groepen (break-outrooms) voeren over hun ervaringen met en inzichten bij het onderwerp kwaliteitscultuur in een hogeronderwijsinstelling. Myrte doet hierin vooraf de aftrap om dit onderlinge gesprek te inspireren.

Wilt u deelnemen aan deze interessante bijeenkomst? Registreer u dan onderstaand. 

 

Disclaimer
Deze online bijeenkomst wordt niet opgenomen, noch is opname door deelnemers toegestaan. Alle inhoud, gesprekken en interacties tijdens deze bijeenkomst zijn vertrouwelijk en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid of opgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokken partijen.

Indien een journalist deze bijeenkomst bijwoont en voornemens is om hierover een journalistiek artikel te schrijven, wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij dit vooraf meldt aan de organisator van de bijeenkomst. Bovendien dient de journalist eventuele citaten of informatie die tijdens de bijeenkomst wordt verkregen, alleen te gebruiken met expliciete toestemming van de geciteerde deelnemers.

Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot juridische maatregelen en andere passende acties.

Dank voor uw begrip en medewerking.

Registreren

Registeren is niet langer mogelijk