Terug naar het overzicht

'Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen' 291123

Praktische informatie

Datum: 29/11/2023
Tijd: 09:30 - 11:30
Deelnemers: 70

Contact

Persfotografen

Verantwoordelijke pers & communicatie Nederland

+31 (0)6 18 96 03 31 Bel

NVAO Nederland heeft de afgelopen twee jaar meerdere online bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van hogeronderwijsinstellingen met als thema ‘Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen’. Inmiddels hebben we een paar honderd enthousiaste deelnemers mogen verwelkomen tijdens deze bijeenkomsten. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die het huidige kwaliteitszorgstelsel biedt en de inspanningen van opleidingen gericht op kwaliteitsverbetering. Een gedeeld streven is visitaties die passen bij de eigen inrichting en cultuur van de opleiding en de instelling.

Vanwege de geboekte successen, de interessante dialogen en de diversiteit aan thema's is besloten om dit initiatief door te zetten. Om die reden organiseert NVAO Nederland op 29 november aanstaande, van 9.30 tot 11.30 uur, wederom een onlinebijeenkomst. Deze bijeenkomst is niet alleen voor nieuwe deelnemers interessant, ook voor deelnemers die eerder betrokken zijn geweest bij een sessie is het nuttig om aanwezig te zijn. 

In de voorgaande online bijeenkomsten stonden centraal de bespreking van:

  1. De omgang met open standaarden;
  2. Hoe komt u van incidentele verantwoording naar permanente ontwikkeling;
  3. Opleidingsbeoordeling in eigen regie;
  4. Collegiale afstemming tussen gelijksoortige opleidingen als inspiratie voor ontwikkeling en basis voor legitimatie;
  5. De derde ronde van de Instellingstoets Kwaliteitszorg;
  6. Beoordelingskader in ontwikkeling.

Naar keuze van de deelnemers kunnen deze onderwerpen opnieuw aan de orde komen, maar ook nieuwe ingangen voor een gesprek over sterker eigenaarschap zijn mogelijk. Denk hierbij aan:

  1. Onafhankelijkheid;
  2. Panelsamenstellingen.

Wilt u hierover met ons en collega's van andere hogeronderwijsinstellingen in gesprek? Vul dan het onderstaande formulier in. Hier kunt u ook zelf onderwerpen inbrengen, door middel van het invullen van het opmerkingenveld. Ook eventuele vragen en opmerkingen kunt u doorgeven via het opmerkingenveld. 

Programma onlinebijeenkomst ‘Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen’ 

9.20 uur:
Inloop deelnemers

9.30 uur:
Plenaire start van de bijeenkomst, welkom
- Uitleg over het ‘waarom’ van dit initiatief en het programma van vanochtend
- Presentatie Myrthe Legemaate over het bouwen aan een effectieve kwaliteitscultuur in opleidingen. Myrthe is promovendus op het gebied van kwaliteitscultuur en verbonden aan CHEGG (Centre for Higher Education Governance Ghent).

10.00 uur:
Bespreking in kleine groepen (break-outrooms)
- Aan de hand van de aangereikte of zelfgekozen vragen voeren de deelnemers het gesprek over versterking van de interne kwaliteitszorg in opleidingen.
De groep bestaat uit ca. 5 personen en is zelfsturend. Eén van de deelnemers legt de belangrijkste resultaten van het gesprek vast en rapporteert daarover na afloop plenair. De groep beslist of een gespreksleider nodig is.

11.00 uur:
Plenaire terugkoppeling
- Gezamenlijk bespreken we de opbrengst van de verschillende groepen. Myrthe is bij deze bespreking betrokken.

11.30 uur:
Afsluiting bijeenkomst

 

Registreren

Registeren is niet langer mogelijk