De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Wetgeving Nederland

De taken en werkwijze van de NVAO in Nederland zijn in wetgeving vastgelegd en vloeien voort uit:

  • Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden (3 september 2003) en Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden (26 februari 2013, in werking 1 april 2014) (zie rechterzijde pagina);
  • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW, 8 oktober 1992), hoofdstuk 5a Accreditatie in het hoger onderwijs.

En onderliggende regelgeving:

  • Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (Stc 2016, 69458, 20 december 2016);
  • Wet accreditatie op maat (5 juli 2018, Stb - 2018 - 209)
  • Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (4 december 2013);
  • Wet kwaliteit in verscheidenheid (10 juli 2013);
  • Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel (24 juni 2010, Stb. 2010, 293);
  • Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbeteringvan het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten ("versterking besturing", 4 februari 2010, Stb. 2010, 168).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Informatie

NVAO contactpersoon: René Hageman, afdelingshoofd Afdeling Nederland

Regelgeving Nederlandse overheid

Overheid.nl