Evaluation of degrees

NVAO is not involved in the recognition and evaluation of Dutch, Flemish, and international degrees. More information on the relevant organisations is provided below.

Nederland

Voor instellingen

Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (NUFFIC)

Voor particulieren of bedrijven

Buitenlands diploma voor Nederland 

Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW)
Postbus 7338
 2701 AH Zoetermeer

Nederlands diploma voor buitenland 

Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (NUFFIC)
Postbus 29777
2502 LT Den Haag 

VLAANDEREN

Internationale diplomawaardering

National Academic Recognition Information Centre Flanders (NARIC Vlaanderen)
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw  
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

NEDERLAND - VLAANDEREN

Nederland en Vlaanderen erkennen elkaars bachelor- en masteropleidingen (Protocol tot wijziging van het Verdrag, artikel 11 tussen Nederland en Vlaanderen d.d. 16 januari 2013). Dit Verdrag geldt op dit punt boven het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van een instelling (bijkomende toelatingseisen blijven wel gelden).

Benelux

De vijf ministers bevoegd voor hoger onderwijs voor België, Nederland en Luxemburg hebben in januari 2018 een akkoord gesloten over de automatische wederzijdse erkenning van het diplomaniveau van associate degree/graduaat en PhD in de Benelux. Die afspraak bestond al sinds 2015 voor bachelor- en masterdiploma’s. De Benelux is de enige regio binnen Europa waar deze automatische erkenning een feit is.

Internationaal