Glossary

In our glossary you can find a brief explanation of the common terms on our website.

(Aanbouwdecreet)

(Aanvullingsdecreet)

(ABRvS)

(Academiejaar)

(Academisch gerichte bacheloropleidingen)

(Academisch onderwijs)

(Academisering)

(Accreditatie)

(Accreditatiebesluit)

(Accreditatieorgaan)

(Accreditatiestelsel)

(ACO)

(Afstandsonderwijs)

(Afstudeerrichting)

(Afstudeervariant)

(AHOVOKS)

(Ambtshalve geregistreerde instelling)

(AMvB)

(Associatie)

(Awb)

(AWT)

(Bachelor-masterstructuur)

(Bachelor-na-bacheloropleiding (banaba))

(Bacheloropleiding)

(Bama-stelsel)

(Bekostigd)

(Beoordelingskader)

(CDHO)

(CeQuInt)

(CfI)

(CMMBO)

(Contactonderwijs)

(CROHO)

(Dienst Uitvoering Onderwijs)

(Diploma)

(DVC)

(ECA)

(ECTS)

(Eindtermen)

(ENQA)

(EP-Nuffic)

(EQAR)

(Equivalent)

(Erasmus Belgica)

(Erasmus Mundus)

(Erkenningscommissie)

(ESG)

(Evaluatie Bestuurlijke Hantering)

(Evaluatieorgaan)

(Evaluatieorganisatie/-bureau)

(EVC)

(EVK)

(Flexibiliseringsdecreet)

(FWO Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)

(Gemeenschapsonderwijs)

(Generieke kwaliteitswaarborgen)

(Geregistreerde instelling)

(Gesubsidieerde hogeschool)

(Getuigschrift)

(Graad)

(Hbo)

(HBO5)

(Hogeronderwijsregister (HOR))

(IDW)

(Initieel onderwijs)

(INQAAHE)

(Inspectie)

(Instellingsreview (IR))

(Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK))

(ISO)

(Joint degree)

(Joint programme)

(KNAW)

(Kwalificatie)

(LET)

(LSVb)

(Macrodoelmatigheidstoets)

(Major-minor)

(Master-na-masteropleiding)

(Masteropleiding)

(Meta-evaluatie)

(NARIC)

(NRTO)

(NWO)

(OCW)

(Omvorming)

(Onderwijsraad)

(Overgangsaccreditatie)

(Postgraduaatgetuigschrift)

(Postinitieel)

(Professioneel gerichte bacheloropleidingen)

(Protocol)

(Raad van State)

(Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen)

(Rechtspersoon voor hoger onderwijs)

(Regeringscommissaris)

(Schakelprogramma)

(SERV)

(Sociaal-economische Raad van Vlaanderen (SERV))

(Specialisatie)

(Specificatie graad)

(Staatsblad)

(Staatscourant)

(Stand van zaken brief)

(Structuurdecreet)

(Studentenraad)

(Studiegebied)

(Studiejaar)

(Studieomvang)

(Studiepunt)

(Substantiƫle verbetering)

(Tertiair onderwijs)

(Tijdelijke erkenning)

(TNO)

(Toets nieuwe opleiding)

(Tractatenblad)

(Vakgebied)

(Validerende instantie)

(Variant)

(Verbeterplan)

(Verdrag)

(Vereniging Hogescholen)

(Visitatiecommissie)

(VLHORA)

(VLIR)

(VLOR)

(VLUHR)

(VLUHR-KZ)

(Voorbereidingsprogramma)

(Voortgezette opleiding)

(Vrijstelling)

(VSNU)

(VVS)

(WHW)

(WNT)

(ZBO)