Back to overview

B Sport Studies

Christelijke Hogeschool Windesheim

General info

Programme: B Sport Studies
Degree: Bachelor of Arts
Form: voltijd
Education type: HBO Bachelor
Part: gedrag en maatschappij
Studie load: 240
ISAT number: 34040
Funding: bekostigd
Location: Zwolle
Visitation group: HBO Sportopleidingen
Submit date: 11/01/27

Accreditations

Accreditation 02/17/22

Name: B Sport Studies
Accreditation type: Accreditation
Accreditation decision: Positive
Decision date: 02/17/22
NVAO number: 010615
 
Documents: Decision
Report

Accreditation 04/30/15

Name: B Sport Studies
Accreditation type: Accreditation
Accreditation decision: Positive
Decision date: 04/30/15
Final decision: Positive
NVAO number: 003708
Comments: Beperkte opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: voldoende Sinds 2014 geldt de accreditatietermijn vanaf datum besluit NVAO (WHW, artikel 5a.9, vierde lid). De accreditatietermijn is verlengd tot 1 juli 2022 (WHW, artikel 18.32ab).
 
Documents: Decision
Report