Back to overview

B Applied Gerontology

Christelijke Hogeschool Windesheim

General info

Programme: B Applied Gerontology
Degree: Bachelor of Science
Form: deeltijd, voltijd
Education type: HBO Bachelor
Part: gezondheidszorg
Studie load: 240
ISAT number: 30109
Funding: bekostigd
Location: Zwolle
Visitation group: HBO Toegepaste Gerontologie
Submit date: 11/01/27

Accreditations

Accreditation 10/05/21

Name: B Applied Gerontology
Accreditation type: Accreditation
Accreditation decision: Positive
Decision date: 10/05/21
NVAO number: 010345
 
Documents: Decision
Report

Accreditation 03/31/15

Name: B Applied Gerontology
Accreditation type: Accreditation
Accreditation decision: Positive
Decision date: 03/31/15
Final decision: Positive
NVAO number: 003619
Comments: Beperkte opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: voldoende Sinds 2014 geldt de accreditatietermijn vanaf datum besluit NVAO (WHW, artikel 5a.9, vierde lid). Accreditatietermijn: 31-03-2015 – 30-03-2017 (2021): Gelet op het bepaalde in artikel 18.32c, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bedraagt de geldigheidsduur van de accreditatietermijn van de opleiding maximaal vier jaar zolang de instelling nog niet beschikt over een positieve instellingstoets kwaliteitszorg. Zodra de instellingstoets is verkregen, wordt de accreditatietermijn verlengd naar zes jaar (WHW, artikel 18.32c, vierde lid).
 
Documents: Decision
Report