Back to overview

B Health Technology

Avans Hogeschool

General info

Programme: B Health Technology
Degree: Bachelor of Science
Form: voltijd
Education type: HBO Bachelor
Part: techniek
Studie load: 240
ISAT number: 30039
Funding: bekostigd
Location: Breda
Visitation group: HBO Mens en Techniek
Submit date: 05/01/26
Submission date: 05/01/27

Accreditations

Accreditation 08/20/20

Name: B Health Technology
Accreditation type: Accreditation
Accreditation decision: Positive
Decision date: 08/20/20
NVAO number: 009452
 
Documents: Decision
Report

Accreditation 06/26/13

Name: B Health Technology
Accreditation type: Accreditation
Accreditation decision: Positive
Decision date: 06/26/13
Final decision: Positive
NVAO number: 001546
Comments:

Nieuw accreditatiestelsel, beperkte opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: voldoende
Accreditatietermijn: 14-04-2014 - 13-04-2017 (2020): Gelet op het bepaalde in artikel 18.32c, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bedraagt de geldigheidsduur van de accreditatietermijn van de opleiding maximaal drie jaar zolang de instelling nog niet beschikt over een positieve instellingstoets kwaliteitszorg. Zodra de instellingstoets is verkregen, wordt de accreditatietermijn verlengd naar zes jaar (WHW, artikel 18.32c, vierde lid).

 
Documents: Decision
Report