De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

onder voorwaarden

Toets nieuwe opleiding onder voorwaarden

Nederlands

Bij een besluit onder voorwaarden stelt de NVAO vast onder welke voorwaarden en binnen welke termijn een instelling of opleiding aan die voorwaarden moet hebben voldaan en een nieuwe aanvraag moet hebben ingediend. De accreditatietermijn geldt dan voor een periode van maximaal twee jaar. Dit geldt zowel voor de instellingstoets kwaliteitszorg als de accreditatie van bestaande opleidingen en de beoordeling van nieuwe opleidingen (toets nieuwe opleiding).

Onderstaand overzicht is dynamisch en wordt bij wijzigingen geactualiseerd.

Onder voorwaarden tot:

 1. 30-01-2018: Security Studies, wo-ba, Universiteit Leiden
 2. 30-01-2018: Voeding en Diëtetiek, hbo-ba, Hogeschool NCOI
 3. 27-02-2018: Leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding, hbo-ba, Hogeschool NCOI
 4. 28-02-2018: Toegepaste Psychologie, hbo-ba, Stichting Hogeschool NHA
 5. 30-03-2018: Customs and Supply Chain Compliance, wo-ma, Erasmus Universiteit Rotterdam
 6. 27-04-2018: Online Marketing en Sales, ad, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 7. 30-05-2018: Logistiek en Economie, ad, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 8. 29-06-2018: IT Service Management, ad, Hogeschool Inholland
 9. 28-07-2018: Educatieve Master Zaakvakken, afstudeerrichting Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, wo-ma, Universiteit Twente
 10. 30-07-2018: Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Talen (Nederlands), wo-ma, Tilburg University
 11. 30-08-2018: Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Talen, wo-ma, Universiteit van Amsterdam
 12. 24-09-2018: Accountancy, wo-ma, Universiteit van de Nederlandse Antillen
 13. 24-09-2018: Accountancy and Controlling, wo-ma, Universiteit van de Nederlandse Antillen
 14. 24-09-2018: Business and Economics, wo-ma, Universiteit van de Nederlandse Antillen
 15. 29-11-2018: Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen, wo-ma, Radboud Universiteit Nijmegen
 16. 30-05-2019: Urban Studies, wo-ba, Universiteit Leiden
 17. 30-07-2019: Master Leadership in Education, hbo-ma, Christelijke Hogeschool Windesheim
 18. 30-07-2019: Metropolitan Analysis, Design and Engineering (joint degree), wo-ma, Technische Universiteit Delft/Wageningen University
 19. 27-12-2019: Manuele Therapie, hbo-ma, Breederode Hogeschool
Stelsel
Nederlands

Accreditatie onder voorwaarden

Nederlands

Bij een besluit onder voorwaarden stelt de NVAO vast onder welke voorwaarden en binnen welke termijn een instelling of opleiding aan die voorwaarden moet hebben voldaan en een nieuwe aanvraag moet hebben ingediend. De accreditatietermijn geldt dan voor een periode van maximaal twee jaar. Dit geldt zowel voor de instellingstoets kwaliteitszorg als de accreditatie van bestaande opleidingen en de beoordeling van nieuwe opleidingen (toets nieuwe opleiding).

Onderstaande overzicht is dynamisch en wordt bij wijzigingen geactualiseerd.

Onder voorwaarden tot:

 1. 29-11-2017: Human Geography and Planning (research), wo-ma, Universiteit Utrecht
 2. 29-11-2017: Research master in Law (research), wo-ma, Tilburg University
 3. 31-05-2018: Political Science and Public Administration (research), wo-ma, Universiteit Leiden
 4. 30-08-2018: Ruimtelijke Ontwikkeling (Bouwmanagement en Vastgoed), hbo-ba, Hogeschool Inholland
 5. 30-08-2018: Social and Cultural Science: Comparative Research on Societies (research), wo-ma, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. 29-12-2018: Bedrijfskunde, hbo-ba, Stichting Deeltijd Opleidingen
 7. 30-04-2019: Technische Bedrijfskunde, wo-ba, Technische Universiteit Eindhoven
 8. 29-06-2019: Risicomanagement, wo-ma, Universiteit Twente
 9. 30-06-2019: SPD Bedrijfsadministratie, hbo-ba, Hogeschool NIFA
 10. 31-12-2019: Bedrijfskunde MER, hbo-ba, Hogeschool NTI
Stelsel
Nederlands
Abonneren op RSS - onder voorwaarden