De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

internationalisering

Workshop "Bijdrage internationalisering aan vergroten kwaliteit onderwijs"

12 mei 2017 11:30 tot 16:30

[Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deze workshop]

Good Practices Workshop #7 Kortrijk

26 mei 2016 16:00 tot 27 mei 2016 16:00

De koepelorganisaties Flanders Knowledge Area (Vlaanderen) en EP-Nuffic (Nederland) organiseren in samenwerking met de NVAO een reeks Good Practices Workshops (GPW) over good practices in inter

Good Practices Workshop #6 Internationalisering

19 nov 2015 16:15 tot 20 nov 2015 15:00

Flanders Knowledge Area (Vlaanderen), EP-Nuffic (Nederland) en de NVAO organiseren een reeks Good Practices Workshops (GPW) over internationalisering binnen de sector van het hoger onderwijs.

Artikelen TH&MA nr. 3: 'Samen zoeken naar het juiste evenwicht’, NVAO-voorzitter Anne Flierman en ‘Kijken naar het geheel, niet naar de delen’, NVAO Mark Frederiks

Artikel 'Samen zoeken naar het juiste evenwicht’, over nieuwe ontwikkelingen in het accreditatiestelsel door Anne Flierman, NVAO-voorzitter, TH&MA 2015, nr. 3

Internationale samenwerking

Nederlands

De NVAO is erkend en geaccrediteerd als binationale accreditatieorganisatie. Zij vervult haar taken in internationaal perspectief, binnen de context van het Europese Bolognaproces en conform de European Standards and Guidelines (zie Kaders/documenten).

De NVAO werkt samen met Nederlandse evaluatieorganisaties en Vlaamse kwaliteitszorgorganisaties.

Op Europees niveau is de NVAO:

  • geregistreerd in het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR);
  • lid van het bestuur van het European Consortium for Accreditation in higher education (ECA); 
  • lid van de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA);
  • lid van het International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). 

De NVAO verstrekt haar accreditatiegegevens aan de Europese website Qrossroads.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Monique Knoester, secretariaat Internationaal

Internationalisering

Nederlands

Opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van internationalisering laten erkennen door middel van het "bijzonder kwaliteitskenmerk internationalisering".

Europees Certificate for Quality in Internationalisation

De NVAO hanteert sinds 2016 voor het bijzonder kenmerk internationalisering de 'ECA Frameworks for the Assessment of Quality in Internationalisation' (zie Kaders/documenten).

Na een positief NVAO besluit over toekenning van het bijzonder kenmerk internationalisering kan het Europese Certificate for Quality in Internationalisation (CeQulnt) bij het European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) worden aangevraagd. 

Internationalisation Platform

Alle uitgereikte Certificates for Quality in Internationalisation en geïdentificeerde Good Practices in Internationalisation worden gepubliceerd op het ECA’s Internationalisation Platform. Het GPIP-platform van de NVAO is in dit Europese platform opgegaan.

Kaders/documenten

Zie ECA-documenten. Andere belangrijke documenten worden in het kader rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kenmerk internationalisering aanvragen bij de instellingstoets kwaliteitszorg en/of de opleidingsbeoordeling;
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb).

Tarief

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van een bijzonder kenmerk internationalisering bij de NVAO. De kosten voor de aanvraag van een Certificate for Quality in Internationalisation bij ECA bedragen 800 euro voor een opleiding en 2.000 euro voor een instelling. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland
Aanvragen ECA Certificate for Quality in Internationalisation: secretariat@ecahe.eu

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzonder kenmerken

Stelsel
Nederlands

Europees certificaat voor internationalisering

Tijdens een conferentie in Parijs heeft het European Consortium for Accreditation (ECA) de eerste Europese internationaliseringscertificaten uitgereikt.

Internationalisering

Nederlands

Vlaamse opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van internationalisering laten erkennen door middel van het "bijzonder kwaliteitskenmerk internationalisering".

Europees Certificate for Quality in Internationalisation

De NVAO hanteert per 1 januari 2016 voor het bijzonder kenmerk internationalisering de ECA kaders Frameworks for the Assessment of Quality in Internationalisation (zie Kaders/documenten).

Na een positief NVAO besluit over toekenning van het bijzonder kenmerk internationalisering kan het Europese Certificate for Quality in Internationalisation (CeQulnt) bij het European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) worden aangevraagd

Internationalisation Platform

Alle uitgereikte Certificates for Quality in Internationalisation en geïdentificeerde Good Practices in Internationalisation worden gepubliceerd op het ECA’s Internationalisation Platform. Het GPIP-platform van de NVAO is in dit Europese platform opgegaan.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kwaliteitskenmerk internationalisering aanvragen bij de instellingsreview en/of de opleidingsaccreditatie. Het kwaliteitskenmerk wordt bij voorkeur beoordeeld als onderdeel van het reguliere accreditatieproces.

Tarief

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van een bijzonder kenmerk internationalisering bij de NVAO. De kosten voor de aanvraag van een Certificate for Quality in Internationalisation bij ECA bedragen 800 euro voor een opleiding en 2.000 euro voor een instelling. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt het bedrag teruggestort. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Mark Frederiks, beleidsmedewerker Afdeling Vlaanderen
Aanvraag voor ECA Certificate for Quality in Internationalisation: secretariat@ecahe.eu

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kwaliteitskenmerken

Stelsel
Vlaams

European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, May 2015

Abonneren op RSS - internationalisering