De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

accreditatiestelsel 3.0

Minister keurt nieuw beoordelingskader goed

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het kader op 16 november 2016 goedgekeurd.

Brief NVAO aan OCW Uitvoeringstoets wetsontwerp Accreditatie op maat, 22 augustus 2016

"Meer ruimte voor eigen kwaliteit", interview NVAO-voorzitter Anne Flierman, ScienceGuide, 19 mei 2016

In de nieuwe opzet van de instellingstoets kunnen hogescholen en universiteiten zelf meer invullen hoe zij beoordeeld gaan worden.

Workshops Accreditatie 3.0

Nederlands

De NVAO organiseerde op 3, 8 en 9 maart 2016 bij respectievelijk het Golden Tulip Hotel in Den Bosch, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle drie interactieve workshops voor ruim 150 vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen en evaluatiebureaus om gezamenlijk verder te werken aan de optimalisatie van het accreditatiestelsel en de pilot in het kader van het stelsel 3.0, als input voor de formulering van de accreditatiekaders.

Als basis voor de workshops diende onder meer de brief Accreditatie op maat III over de pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie die minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op 18 februari 2016 naar de Tweede Kamer stuurde in het kader van haar wetsvoorstel ‘Accreditatie op maat’.

Stelsel
Nederlands

Drie interactieve workshops accreditatiestelsel 3.0

03 mrt 2016 09:00 tot 09 mrt 2016 12:30

De NVAO organiseert in maart 2016 drie interactieve workshops voor vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen en evaluatiebureaus zoals docenten, studenten, bestuurders en kwaliteitszorgmed

Artikelen TH&MA nr. 3: 'Samen zoeken naar het juiste evenwicht’, NVAO-voorzitter Anne Flierman en ‘Kijken naar het geheel, niet naar de delen’, NVAO Mark Frederiks

Artikel 'Samen zoeken naar het juiste evenwicht’, over nieuwe ontwikkelingen in het accreditatiestelsel door Anne Flierman, NVAO-voorzitter, TH&MA 2015, nr. 3

Kwaliteitscode en kaders goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na de goedkeuring van het Ontwerp van decreet in het Vlaams Parlement op

NVAO ondersteunt gewenste ontwikkeling accreditatiestelsel

De NVAO ondersteunt de stappen die minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil zetten voor de verdere ontwikkeling van het accreditatiestelsel voor het Nederlandse hoger onderwijs,

Abonneren op RSS - accreditatiestelsel 3.0