De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Landelijk diplomaregister

De Nederlandse overheid heeft een landelijk diplomaregister ingesteld. Het register wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Groningen:

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Kempkensberg 12
9722 TB Groningen
T +31 (0)50 599 7778
E diplomaregister@duo.nl
Website

Bewaren diplomagegevens

  • Voor 1996, onder de Archiefwet 1962, vielen alleen hogeronderwijsinstellingen met een publiekrechtelijke rechtsvorm en hun diplomagegevens onder de werking van de Archiefwet.
  • Sinds 1996 geldt de Archiefwet 1995 ook voor instellingen met een privaatrechtelijke rechtsvorm, voor wat betreft hun openbare gezagtaken en voor de archieven van hun rechtsvoorgangers, voor zover deze op 1 januari 1996 aanwezig waren. Voor rechtsvoorgangers met een privaatrechtelijke rechtsvorm is de Archiefwet alleen van toepassing op de archiefdelen waarbij deze rechtsvoorgangers met openbaar gezag waren bekleed.
  • De bewaartermijn van vijftig jaar werd in 2013 vastgesteld voor archieven vanaf 1992, met de bepaling dat ‘archief-bescheiden die blijk geven van wettelijk beschermde titels/graden van voor die datum overeenkomstig behandeld dienen te worden.’   

Dit betekent dat hogeronderwijsinstellingen er rekening mee moeten houden dat ook diploma’s van vóór 1996, voor zover nog aanwezig, bewaard moeten worden volgens de Archiefwet 1995 en dat de in 2013 vastgestelde bewaartermijn van vijftig jaar ook geldt voor de periode vóór 2013.