De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Vlaams

Vacatures: projectmedewerker en studentpanelleden

De NVAO Afdeling Vlaanderen is voor een periode van 12 maanden op zoek naar een projectmedewerker (m/v/x).

NVAO Jaarverslag 2017 Eenheid in verscheidenheid NVAO Annual Report 2017 Summary

Educatieve Graduaats- en Masteropleidingen

Nederlands

Vanaf het academiejaar 2019-2020 kunnen hogescholen educatieve graduaatsopleidingen voor het secundair onderwijs aanbieden. Deze hebben een studieomvang van 90 studiepunten en richten zich op studenten met nuttige beroepservaring die leraar wensen te worden. Gelet op deze specifieke doelgroep wordt versterkt ingezet op de mogelijkheid om deze opleidingen te volgen binnen een LIO-baan.

De educatieve graduaatsopleidingen zijn formeel nieuwe opleidingen en moeten daarom als een toets nieuwe opleiding (TNO) worden beoordeeld. Echter, gezien het feit dat het hier een bijzondere groep nieuwe opleidingen betreft, heeft de NVAO voorliggend "Kader TNO Specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve masteropleiding" ontwikkeld. Het kader is afgestemd met belanghebbenden in het Vlaams Hoger Onderwijs, werd vastgesteld door het algemeen bestuur van de NVAO op 12 februari 2018 en vastgesteld door de Vlaamse regering op 8 juni 2018. Het kader is bedoeld voor de TNO’s in de ronde 2018-2019.

 

Stelsel
Vlaams
Trefwoorden
kader

Kader Toets Nieuwe Opleiding Educatieve Graduaats- en Educatieve Masteropleiding goedgekeurd

Op 8 juni 2018 werd het Kader Toets Nieuwe Opleiding Educatieve Graduaats- en Educatieve Masteropleiding goedgekeurd door Vlaamse Regering.

Overzichtsrapport Instellingsreviews 2017

Nederlands

Deze overzichtsrapportage is tot stand gekomen naar aanleiding van de instellingsreviews uitgevoerd aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen in de periode november 2015 tot mei 2017. In deze instellingsreview wordt de kwaliteit van het onderwijsbeleid getoetst door een onafhankelijke reviewcommissie (verder: de commissie) aan de hand van NVAO’s Kader Instellingsreview – Vlaanderen 2015-2017. De instellingen kregen in combinatie met de instellingsreview de mogelijkheid om zelf een regie te voeren op de borging van de opleidingskwaliteit. De Kwaliteitscode – Vlaanderen 2015-2017 bepaalt de algemene uitgangspunten voor deze regie en de verantwoording erover. Elke commissie bracht naast haar beoordeling in het kader van de instellingsreview ook een advies uit over de ontwikkelde regie.

De overzichtsrapportage is gericht op een breed publiek en schetst een algemeen beeld waarin de bevindingen van de commissies van alle instellingsreviews thematisch en in samenhang worden besproken. Naast dit rapport is er voor elke instelling een evaluatierapport en een adviesrapport opgesteld.

 

Stelsel
Vlaams

Resultaten eerste ronde instellingsreviews (2015-2017)

Nederlands

Hieronder kunt u de resultaten raadplegen van de allereerste ronde van instellingsreviews (2015-2017): het besluit, het adviesrapport en het evaluatierapport. De 18 hogescholen en universiteiten in Vlaanderen kregen een positieve beoordeling, waarvan vier met voorwaarden.

Artesis Hogeschool Antwerpen

Arteveldehogeschool

Erasmushogeschool Brussel

Hogere Zeevaartschool

Hogeschool Gent

Hogeschool PXL

Hogeschool West-Vlaanderen

Karel de Grote Hogeschool

Katholieke Hogeschool Vives Noord/Zuid

Katholieke Universiteit Leuven

LUCA School of Arts

Odisee

Thomas More Mechelen-Antwerpen/Kempen

UCLeuven / UCLimburg

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

Universiteit Hasselt

Vrije Universiteit Brussel

Stelsel
Vlaams
Intro

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaams