De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

2de graads Meetup

Nederlands

Op 28 maart 2017 organiseerden de NVAO en de Vereniging Hogescholen samen met 10 Voor de Leraar, de VO- en de MBO-Raad in het Muntgebouw in Utrecht een samenkomst over de tweedegraads lerarenopleiding en de uitkomsten van de analyse van de NVAO over deze opleidingen. Bij deze 2de graads Meetup waren ruim 70 vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen en andere geïnteresseerden uit de onderwijssector aanwezig.

Lees ook: Van taalachterstand naar taalenthousiasme (ScienceGuide)

Na de ontvangst door Paul Zevenbergen, NVAO-bestuurslid, vond een panelgesprek plaats over de toekomst van deze lerarenopleidingen met Nienke Meijer (voorzitter CvB Fontys Hogescholen, portefeuillehouder lerarenopleidingen); Hans Huizer (algemeen directeur Johan de Witt Scholengroep Den Haag); Sarien Shkolnik-Oostwouder (lid CvB Graafschap College Doetinchem, voorzitter regiegroep Gelderse professionaliseringsagenda) en Miranda Timmermans (voorzitter VELON, lector Avans Hogeschool).

Daarna spraken de aanwezigen in vier breakouts over:

De kenniscomponent van de lerarenopleidingen
M.m.v. Henk Fuchs en Arian van Staa (10voordeLeraar). Studenten die starten met een lerarenopleiding hebben een grote diversiteit aan voorkennis, temeer omdat er praktisch geen vooropleidingseisen gesteld worden. Daarnaast komen er de laatste jaren steeds meer alternatieve trajecten tot stand als gevolg van de grote tekorten in enkele vakgebieden. Deze trajecten kennen een maatschappelijke druk om iedereen toe te laten. Ook de ontwikkelingen ten aanzien van vaardigheden in de 21ste eeuw hebben invloed op vakkennis. Het bepalen van een norm aan het niveau van vakkennis dat bij afstuderen vereist mag worden, is daarom logisch maar wel een hele lastige opgave. In deze sessie bespraken de deelnemers dit vraagstuk van eisen aan vakkennis in de veranderende en heterogene omgevingswereld van lerarenopleidingen.

Opleiden in de school voor het vo
Van Opleiden in de School naar Samen Opleiden: Hoe kom je (met gelijkblijvend budget) tot een uitbreiding van Opleiden in de School, wat heb je nodig om iedereen op te leiden in de school? Verkenning van toekomstperspectieven.
Ans Buys (aanjager lerarenagenda) gaf haar visie op de link tussen opleiden in de school, voortgezette professionalisering, begeleiding starters en aanpak lerarentekort. Bob Koster (voorzitter beoordelingspanels; lector Fontys Hogescholen) vertelde wat hem is opgevallen aan de opleidingsscholen die zijn beoordeeld. Naar aanleiding van deze introducties gingen de deelnemers met elkaar het gesprek aan en werd onderzocht hoe de lerarenopleidingen en het vo-veld gezamenlijk verder willen met opleiden in de school.

Opleiden in de school voor het mbo
Van Opleiden in de School naar Samen Opleiden: Hoe kom je (met gelijkblijvend budget) tot een uitbreiding van Opleiden in de School, wat heb je nodig om iedereen op te leiden in de school? Verkenning van toekomstperspectieven.
Introductie door Marijn Gunnink (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de voornemens met Opleiden in de School. Esther Leeftink (opleidingschool mbo Landstede en mbo opleidingsschool Rotterdam-Drechtsteden); Marja Poulussen (mbo opleidingsschool Rotterdam-Drechtsteden) en Jan Karstens (vz beoordelingscommissie mbo-OS) verzorgden een workshop over opleiden in het mbo waarbij zij vertelden over hun ervaringen.

Opleiden voor het beroepsonderwijs
Ton Bruining (directeur beroepsonderwijs KPC-groep en lector Leiderschap in het onderwijs Avans+) nam de aanwezigen mee in een gesprek over de begeleiding van beginnende leraren, professionalisering van docenten en lerarenopleiders en de  flexibilisering van de lerarenopleidingen.

Stelsel
Nederlands

Bestuurlijke bijeenkomst ITK

24 mrt 2017 14:30 tot 16:30

De NVAO organiseert in 2017 op uitnodiging enkele bestuurlijke bijeenkomsten over de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK).

NVAO Congres 2017

Nederlands
NVAO Congres 2017 'Kwaliteit in de praktijk - Katalysator voor kwaliteitscultuur' Rotterdam (door World of Won)

Op 23 februari 2017 organiseerde de NVAO onder het thema 'Kwaliteit in de praktijk - Katalysator voor kwaliteitscultuur' haar tweejaarlijks congres in het WTC Congrescenter in Rotterdam. 

Na het welkomstwoord door dagvoorzitter en NVAO-vicevoorzitter Ann Verreth ging NVAO-voorzitter Anne Flierman in op de actiepunten die de NVAO onder de noemer 'NVAO. Vertrouwen in kwaliteit' heeft vastgelegd in haar nieuwe strategische visie voor de jaren 2017-2020 (presentatie: zie downloads).

De keynote werd verzorgd door prof. Jeroen Huisman (Centre for Higher Education Governance Ghent - CHEGG). Hij belichtte de factoren die van invloed zijn op de kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs: hoe ziet zo’n cultuur eruit? En wat betekent dit voor leiding en medewerkers?  Professor Huisman ging daarbij in op het onderzoek How Can One Create a Culture for Quality Enhancement? uit 2016 van het Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente (CHEPS) en het Centre for Higher Education Governance Ghent (CHEGG) voor de Noorse accreditatieorganisatie NOKUT (presentatie: zie downloads).

's Ochtends werden drie breakouts verzorgd:

  1. Docentkwaliteit: Annelies Bon (Inspectie van het Onderwijs) en Lieve Desplenter (NVAO) gingen in op hun onderzoek naar de aspecten die van belang zijn om docenten te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun kwaliteit (presentatie: zie downloads);
  2. Leeruitkomsten: Janine van Drieënhuizen-Kok (directeur Deeltijd Onderwijs & CHE Academy, Christelijke Hogeschool Ede) en Fokke Aukema (programmamanager Deeltijdstudies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) tonen op welke wijze de experimenten leeruitkomsten kansen bieden om de kwaliteitscultuur te versterken. Moderator: Henri Ponds (NVAO) (presentaties: zie downloads);
  3. ESG - student-centered: Robert Coelen (Stenden Hogeschool): 'Wat maakt het gebruik van learning outcomes student-centered?’ (European Standards and Guidelines ESG 1.3 - student-centered learning, teaching and assessment) en Bas Wegewijs (EP-Nuffic) spreekt over ESG 1.4 - student admission, progression, recognition and certification. Moderators: Mark Frederiks, Thomas de Bruijn (NVAO)(presentaties: zie downloads).

's Middags tijdens de markt werden de in- en uitloopactiviteiten goedbezocht: over de 'toolbox accreditatie' (Steven David, Lisette Meijer, Frank Wamelink, Lisette Winsemius - NVAO); 'waarderend vragen' (Axel Aerden, Pieter Caris, Dagmar Provijn, Pieter Soete - NVAO); 'panelsamenstellingen' (Maya de Waal - NVAO, presentatie: zie downloads) en 'minder lasten door internationale samenwerking' (Anne Martens - NVAO, presentatie: zie downloads). In de centrale hal verzorgden Leo Kock en William Strobbe van De Baak 'geestelijke verfrissingen' in de vorm van fresh bites over 'De 4 pijlers van vertrouwen' en 'Versterk je professionele identiteit en werk-leven paden'.

De dag werd afgesloten met de Forumdiscussie HO2020 over de politieke plannen voor (de kwaliteit van) het hoger onderwijs in de periode 2017 - 2020, met Jan Anthonie Bruijn (VVD); Roel Kuiper (CU); Frits Lintmeijer (GroenLinks); Paul van Meenen (D66) en Marinka Mulder (PvdA) onder leiding van PG Kroeger (oud-hoofdredacteur ScienceGuide).

Foto's

Klik hier voor de foto's

Presentaties

Stelsel
Nederlands
Trefwoorden
congres

Transparante zorg voor de kwaliteit van het hoger onderwijs blijft de NVAO als haar belangrijkste maatschappelijke opdracht zien. Onder de noemer ‘NVAO. Vert...

Training secretarissen in april

In april 2017 organiseert de NVAO in Nederland opnieuw een training voor secretarissen.

NVAO Jaarbericht 2016 Nederland tabellen, 31 januari 2017  NVAO Jaarbericht 2016 Vlaanderen tabellen, 31 januari 2017

ENQA Review 2017

29 mrt 2017 09:00 tot 31 mrt 2017 16:00

Van 29 - 31 maart 2017 bezocht een internationaal panel van de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), het Europees netwerk van kwaliteitszorgorganisaties in het hoge

NVAO-ECA Winter Seminar 2016

Nederlands

On 15 and 16 December 2016 the NVAO-ECA Winter Seminar 2016: "Quality Assurance of Cross-Border Higher Education" was held.

On 15 December the seminar took place in the Kurhaus in The Hague. The day started with a smaller seminar for the recipients of the ECA Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt) and representatives of the European Consortium for Accreditation in higher education (ECA). Dr Laura Rumbley from Boston College, Center for International Higher Education gave an overview of recent developments related to the quality of internationalisation. Hendrik Jan Hobbes from EP-Nuffic presented the plan for  linking the MINT tool to the CeQuInt framework. Finally, a discussion in small groups was held to elaborate on experiences, challenges and knowledge exchange with regard to CeQuInt. The presentations can be viewed here.

In the afternoon the NVAO-ECA seminar on Quality Assurance of Cross-Border Higher Education took place with nearly 100 registered participants. Ann Verreth, Vice-Chair of NVAO, chaired the event. The keynote on new developments in cross-border higher education was delivered by Carolyn Campbell from the Observatory on Borderless Higher Education. Three higher education institutions presented their perspectives on the QA of their international branch campuses: Ghent University (Kristiaan Versluys), ESSEC (Christian Koenig), and Stenden University of Applied Sciences (Dymphi van der Hoeven and Maureen van der Meché). 

The first results of a survey on QA of CBHE among ECA member agencies were presented by Solange Pisarz (HCERES) and Maciej Markowski (PKA). Fabrizio Trifiro from QAA explained the different approaches to quality assurance of TNE taken around the world.

Axel Aerden (NVAO) moderated a panel discussion among stakeholders (Kristiaan Versluys, Blazhe Todorovski/ESU, Colin Tück/EQAR, Melissa Keizer/Dutch Ministry of Education, Jenneke Lokhoff/EP-Nuffic). The afternoon ended with conclusions by Ann Verreth and Jürgen Petersen (ZEvA), the Chair of ECA.

Photos, video and presentations

On 16 December, and partially on 14 December, there were meetings of ECA members, the Board, working groups and the Certification Group. These meetings took place at the NVAO offices in The Hague.

Indienen wijzigingen visitatierooster

03 apr 2017 09:00 tot 15 apr 2017 07:00

De NVAO behandelt jaarlijk in haar 'aprilronde' alle verzoeken tot wijzigingen van de visitatiegroepen en/of visitatieroos

Jaarlijks beoordeling bijz kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs

24 feb 2017 09:15 tot 28 feb 2017 17:00

De NVAO organiseert jaarlijks een beoordelingsronde voor het bijzonder kenmerk kleinschal

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands