De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

NVAO Jaarverslagen 2017 - 2010 en de Engelstalige samenvattingen.

NVAO Meldformulier klachten hoger onderwijs

U kunt een melding over de kwaliteit van het Nederlandse of Vlaamse hoger onderwijs online indienen bij de NVAO via onderstaand meldformulier. U ontvangt direct een automatische ontvangstbevestiging van de melding. De NVAO bericht u uiterlijk binnen twee werkdagen hoe de melding in behandeling wordt genomen.

Nederlands
Trefwoorden
klachten
(sterretje betekent vereist)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.

Drie informatiemiddagen

18 okt 2017 12:00 tot 03 nov 2017 16:30

De NVAO organiseert drie informatiemiddagen in Eindhoven, Utrecht, Zwolle (zie onder) over het Nederlandse accreditatiestelsel en de geldende beoordelingskaders (

Anne Flierman opnieuw benoemd tot voorzitter NVAO

Op voordracht van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Comité van Ministers (de Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) per 1 mei 2017 de heer d

Ik wil een opleiding laten accrediteren/een instelling starten

Nederlandse particuliere organisaties (rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid) die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs" om daarna geaccrediteerde opleidingen aanbieden en wettelijk erkende bachelor- en mastergraden af te geven. Hiervoor geldt een aparte procedure.

In Vlaanderen kunnen instellingen alleen bij decreet of bij besluit van de Vlaamse regering worden erkend. Bij decreet gaat het om ambtshalve geregistreerde instellingen, bij besluit om een geregistreerde instellingen. Alle erkende instellingen worden opgenomen in het Hogeronderwijsregister.

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Overig

Geldt een buitenlandse accreditatie ook voor Nederland?

Nee, alleen voor Vlaamse hogeronderwijsopleidingen heeft de NVAO de bevoegdheid om internationale accreditaties als equivalent te erkennen. De NVAO sluit wel met andere internationale accreditatieorganisaties overeenkomsten om elkaars accreditatiebesluiten over te nemen of om accreditatieprocedures tegelijk te laten verlopen en hierdoor de lasten te verminderen.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Geldt accreditatie voor voltijd, deeltijd en duaal?

Een Nederlandse opleiding kan in verschillende varianten worden aangeboden: voltijd, deeltijd en duaal (WHW, artikel 7.7). De verschillende varianten gelden als één opleiding: er is dus één accreditatiebesluit. Een opleiding kan alleen worden geaccrediteerd als de verschillende varianten ten minste voldoende zijn. Een negatief beoordeelde variant houdt dus de gehele accreditatie tegen.

Deeltijdse opleidingen zijn specifiek gericht op studenten met werk(ervaring), die niet op de gangbare uren het voltijdse programma kunnen volgen. Bij de duale opleiding wordt een overeenkomst gesloten tussen instelling, student en werkgever, waarin diverse afspraken zijn vastgelegd, onder andere over de wijze waarop een deel van de opleiding op de werkplek wordt gerealiseerd (WHW, artikel 7.7, leden 2 tot en met 5).

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Kunt u mijn diploma accrediteren?

De NVAO heeft geen taak op het gebied van het erkennen en waarderen van Nederlandse, Vlaamse en internationale diploma's. Voor informatie kunt u met onderstaande organisaties contact opnemen, Nederland: Informatiecentrum Diplomawaardering en Vlaanderen: National Academic Recognition Information Centre Flanders (NARIC Vlaanderen).

Voor Nederlandse diploma's van voor 2005 adviseert de NVAO u contact op te nemen met de instelling waar de opleiding is gevolgd (of met de rechtsopvolger) om een uitspraak te krijgen met welk huidig hoger onderwijsdiploma het getuigschrift of diploma overeenkomt. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: burgervragen@minocw.nl

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Studenten

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands